Dental Tribune Netherlands

Cellen in gingiva bieden bescherming tegen parodontitis

By Dental Tribune International
November 06, 2019

PHILADELPHIA, VS/CHENGDU, CHINA – Ondanks de grote vooruitgang in de mondzorg blijft parodontitis de belangrijkste oorzaak van tandverlies. Het is bovendien de zesde meest voorkomende infectieziekte wereldwijd. Onderzoekers in de Verenigde Staten en China hebben nu een nieuw type cel ontdekt in het epitheelweefsel van het parodontium van het gebit, dat helpt beschermen tegen schadelijke bacteriën.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers aan het Amerikaanse Monell Chemical Senses Center in Philadelphia en de Chinese Sichuan University in Chengdu. De onderzoekers bestudeerden het tandvlees van muizen en ontdekten dat er zogenaamde solitaire chemosensorische cellen (SCC’s) aanwezig waren, die verschillende smaakreceptoren en het eiwit gustducine tot expressie brachten. Het is de rol van SCC’s om te detecteren of er irriterende stoffen en bacteriën aanwezig zijn. Ze werden eerder aangetroffen in de urinewegen, darmen en neusholtes.

Wanneer het eiwit gustducine en/of de SCC’s genetisch verwijderd werden van het tandvlees van de muizen, nam vaak het aantal ziekteverwekkende mondbacteriën toe, wat dan tot parodontitis leidde. Daartegenover bevorderde de stimulatie van de bittere smaakreceptoren in SCC’s de productie van antimicrobiële moleculen.

In het algemeen hadden muizen zonder gustducine in hun SCC’s een potentieel schadelijker oraal microbioom dan die mét gustducine. Belangrijk daarbij is dat deze verschillen in samenstelling van mondflora werden opgemerkt voor het verlies van enig parodontaal bot, wat suggereert dat ze kunnen gezien worden als een voorloper van parodontitis en dus kunnen helpen om de aandoening in een vroege fase op te sporen.

“Onze studie vult de groeiende lijst aan van weefsels waarvan we weten dat ze SCC’s bevatten, en het suggereert dat de normale moleculaire paden in SCC’s in het tandvlees betrokken zijn bij het reguleren van orale microbiota,” stelt dr. Marco Tizzano, onderzoeker aan het Monell Chemical Senses Center en co-auteur van het onderzoek. “Wanneer er geen smaaksignalering plaatsvond in het tandvlees, veranderde het oraal microbioom in muizen zonder gustducine.”

Zich baserend op deze studie en ongepubliceerd onderzoek op mensen, suggereert het onderzoeksteam dat parodontale SCC’s in mensen een gelijkaardige regulerende rol kunnen spelen voor orale microbiomen.

Het onderzoek, getiteld ‘Gingival solitary chemosensory cells are immune sentinels for periodontitis’, werd op 3 oktober gepubliceerd in Nature Communications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International