DT News - Netherlands - Duurzaamheid hoort ook in de mondzorg

Search Dental Tribune

Duurzaamheid hoort ook in de mondzorg

Foto: (Canva/rcphotostock)
Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

do. 27 oktober 2022

Bewaar

AMSTERDAM – Ook tandartsen en mondhygiënisten hebben de plicht om in hun persoonlijk leven en werk aandacht te besteden aan duurzaamheid. Dat was de belangrijkste boodschap van KNMT-voorzitter Hans de Vries tijdens een korte lezing die hij hield in een van de kennistheaters op Dental Expo in de Amsterdamse RAI.

De econoom en demograaf Thomas Malthus signaleerde rond 1800 al dat er meer mensen bij kwamen dan de wereld aankon. Zo’n vijftig jaar geleden waarschuwde de Club van Rome dat we de wereld aan het uitputten waren. Hans de Vries noemde deze twee voorbeelden in zijn lezing ‘Van blijvende waarde’ om aan te geven dat het begrip duurzaamheid geen nieuw onderwerp is, maar wel een onderwerp waarbij we steeds opnieuw moeten stilstaan.
De relatief nieuwe KNMT-voorzitter sprak hierover op Dental Expo. Hij riep de vraag op wat de tandheelkunde met dit thema kan of moet. Duurzaamheid gaat iedereen aan, en zou dus ook een rol moeten spelen voor de KNMT als vereniging en in het leven en werk van tandartsen en mondhygiënisten. De Vries vertelde dat de zorg als geheel 7% van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt. Voor mondzorgpraktijken kon hij geen specifiek getal noemen, maar dat die daaraan ook flink bijdragen lijdt geen twijfel. Dit hangt met name samen met het transport van medewerkers en patiënten van en naar de praktijk.

 

Duurzaamheid kent volgens De Vries drie belangrijke aspecten. In de eerste plaats is dat het milieu.  Daaraan kunnen we iets doen door transport naar de praktijken zo veel mogelijk te beperken. Voor sommige functies is het bijvoorbeeld mogelijk om meer thuis te werken. Daarnaast kan door digitalisering minder op papier worden gewerkt. En verder kunnen praktijken kritisch zijn op hun gas- en elektriciteitsverbruik.
Ten tweede is er het sociale aspect: hoe mensen met elkaar omgaan binnen de KNMT en in praktijken. Daarbij is het van belang dat mensen letten op elkaars gezondheid en op de ontwikkeling die ze in organisatie kunnen doormaken. Daar moet je regelmatig bij stilstaan en met elkaar over praten. Verder moeten we streven naar diversiteit in de vereniging en in praktijken; een gezonde mix van bijvoorbeeld mannen en vrouwen en van diverse leeftijdsgroepen.
Het derde aspect betreft de governance, de wijze van besturen van een organisatie. Daarbij gaat het erom wie wat doet en wie de verantwoordelijkheid draagt. De lange termijn moet ook altijd in het vizier worden gehouden. Voor de KNMT is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze ook over tien tot vijftien jaar de belangen van alle geledingen in de vereniging nog kan behartigen. Tot slot is het belangrijk om goede relaties met je stakeholders te onderhouden, waardoor je goed kunt samenwerken en niet uit elkaar wordt gespeeld.

In het e-book Duurzame mondzorgpraktijk geeft de KNMT tips en aanbevelingen voor een duurzame praktijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement