DT News - Netherlands - Een leven lang leren met het KRT

Search Dental Tribune

Een leven lang leren met het KRT

“Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.” FOTO: JONI ISRAELI
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 25 augustus 2021

Bewaar

“Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.” Zomaar twee zinnen uit de artseneed die elke tandarts uitspreekt bij toetreding tot de beroepsgroep. Ze staan niet zomaar in de eed, want stilstand is achteruitgang. Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) helpt je met het uitbreiden van je kennis.

Sinds 2017 is werkervaring een vereiste voor het behoud van een BIG-registratie. Door beroepsmatig actief te blijven, blijft de tandarts bij de tijd. Werkervaring is belangrijk voor het bijhouden van kennis en vaardigheden. Alleen werkervaring is op lange termijn niet voldoende. Bij- en nascholing brengen nieuwe kennis en vaardigheden die nodig zijn om je in het vak te ontwikkelen. Om het beroep van arts in ere te houden, is deskundigheidsbevordering in de breedste zin des woords onontbeerlijk.

Begin met bijscholing in de masterfase tandheelkunde

Tijdens je studie word je voorbereid op de beroepsuitoefening. Het is slim om al tijdens je master tandheelkunde, buiten het curriculum om, af en toe cursussen te volgen en seminars bij te wonen. Je ontmoet zo werkzame tandartsen en praktijkeigenaren. Behalve dat je je kennis verbreedt, breid je ook je netwerk uit. Daar heb je de eerste jaren dat je werkt profijt van. Gevolgde bij- en nascholing wordt door cursusaanbieders toegevoegd aan je KRT portfolio. Een account bij Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is gratis voor studenten en beschikbaar vanaf de masterfase. Zo bouw je meteen een portfolio op.

Cursussen voor tandartsen

Er zijn meer dan honderd aanbieders van bij- en nascholing voor tandartsen. De bekende aanbieders zijn eenvoudig te vinden op internet. Maar er is meer. Hands-on avonden zijn heel geliefd. Producenten van tandheelkundige materialen bieden heel praktische, praktijkgerichte kennis voor de toepassing van materialen. Er is een groot aanbod van e-learning met kwalitatief goede scholing over bijna elk denkbaar onderwerp. De makkelijkste manier om een overzicht te vinden, is door het raadplegen van een scholingsagenda. De scholingsagenda op de website van het KRT heeft het grootste aanbod. Je kunt er filteren op ‘fysieke scholing’ of ‘online scholing’, op elke discipline binnen de tandheelkunde. De agenda is openbaar, je hebt er geen account voor nodig.

Vakliteratuur

In vakbladen vind je artikelen over nieuwe toepassingen, technieken en inzichten. Het is een geijkte manier om je vak bij te houden. Bijna elk vakblad geeft kennistoetsen uit. De toets kun je online maken om je kennis van de artikelen te testen. Haal je de toets, dan wordt de tijdsbesteding aan het opdoen van de kennis genoteerd in je KRT portfolio, als je een account hebt.

Richtlijnen

De beroepsvereniging en enkele andere aanbieders geven kennistoetsen uit van praktijkrichtlijnen. Op die manier is het uitdagend om een richtlijn te bestuderen. Het aanbod is te vinden via de website van de aanbieders en via de openbare scholingsagenda van het KRT.

Portfolio opbouwen

Een slimme manier om bij te houden welke cursussen je door de jaren heen volgt, is door je aan te melden voor registratie bij het KRT. Als je ergens een cursus volgt, wordt jouw deelname door de opleider ingevoerd. Er is een KRT-app beschikbaar. Volg je een keer een cursus die niet in de KRT scholingsagenda staat, dan voeg je die zelf met je mobiel toe aan je portfolio door een foto te maken van je deelnamebewijs en het gevolgde programma.

Reflecteren op de beroepsuitoefening

Tien jaar geleden was er nog veel koudwatervrees als het ging om visitatie. Inmiddels zijn de meeste tandartsen aan het idee gewend dat het heel normaal is om je ook in je eigen werkomgeving open en toetsbaar op te stellen. In groepspraktijken kijken tandartsen al met elkaar mee en bespreken ze hun werk. Als je een kijkje wilt nemen in een andere praktijk, is het slim om deel te nemen aan een visitatieprogramma. Je wordt dan niet alleen zelf gevisiteerd, maar je gaat ook als visiteur op bezoek bij collega’s. Het is leerzaam en leuk om samen met collega’s op de beroepsuitoefening te reflecteren. Het levert ook KRT-punten op voor reflectie.

Kijk op www.krt.nu voor de scholingsagenda en voor registratie.

One thought on “Een leven lang leren met het KRT

  1. René Gruythuysen says:

    Het zou mooi zijn als KRT een garantie voor kwaliteit van nascholing zou zijn, maar dat is niet zo. Nascholing in de kindertandheelkunde wordt vaak gegeven op een wijze die in strijd is met de oude richtlijn, laat staan met de nieuwe richtlijn ‘preventie en behandeling’ van de jeugd. De richtlijn wordt dan geframed ten gunste van symptoombestrijding. Toch worden voor deze misleidende voordrachten KRT-punten toegekend. Ook het Q-kenmerk blijkt wat de toekenning van punten betreft helaas allerminst waterdicht te zijn. Zo bleek mij uit een Webinar over de nieuwe richtlijn Mondzorg Jeugd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement