DT News - Netherlands - Geen verband tussen zwangerschapsdiabetes en slechte mondgezondheid

Search Dental Tribune

Geen verband tussen zwangerschapsdiabetes en slechte mondgezondheid

wo. 2 oktober 2019

Bewaar

HELSINKI, FINLAND – Sommige wetenschappers geloven dat chronische orale en tandheelkundige infecties een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van zwangerschapsdiabetes. Onderzoekers hebben onlangs bestudeerd of een slechte mondgezondheid geassocieerd kan worden met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes bij vrouwen met een hoog risico op de aandoening. In tegenstelling tot hun hypothese ontdekten onderzoekers dat zwangerschapsdiabetes geen negatieve invloed heeft op de mondgezondheid van vrouwen.

De onderzoekers beoordeelden de mondgezondheid van 115 vrouwen met en zonder een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. De onderzoekers voerden vijf jaar na de bevalling een volledig mondonderzoek uit en noteerden het aantal elementen, de totale tandindex en het aantal rotte, ontbrekende en gevulde elementen. Ook registreerden ze bloedingen na sondering, de sondeerdiepte, zichtbare plaque-index en het klinisch hechtingsniveau. Vervolgens berekenden ze de Periodontal Inflammatory Burden Index (PIBI). De onderzoekers gebruikten vragenlijsten om de mondgewoonten, symptomen en eigen mening over de mondgezondheid van de deelnemers te beoordelen.

Bijna de helft van de onderzochte vrouwen (45%) had een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. Tijdens het onderzoek bleek het merendeel van de deelnemers milde parodontitis (62%) te hebben en bloedingen na sondering (46%) te ondervinden. Uit de resultaten bleek dat de zichtbare plaque-index en PIBI-scores lager waren bij vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. Volgens de onderzoekers hadden alle vrouwen een goede subjectieve mondgezondheid. Vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes vertoonden echter iets betere mondgezondheidsparameters in vergelijking met vrouwen zonder een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes.

“We moeten het belang van mondgezondheid benadrukken, vooral voor hoogrisicopatiënten, en hun adequate mondzorg bieden,” stelt Hanna Poulsen, coauteur en onderzoeker aan de Universiteit van Helsinki. “We zijn van plan om de metabolische gezondheidsstatus van deelnemers vijf jaar na de bevalling te bestuderen, evenals hun orale microbiologie en speekselbiomarkers. In de toekomst is het ook belangrijk om te focussen op de mondgezondheid van vrouwen met een risico op zwangerschapsdiabetes voor, tijdens en na de zwangerschap,” concludeerde ze.

Het onderzoek, getiteld ‘Oral health in women with a history of high gestational diabetes risk’, werd op 3 september 2019 online gepubliceerd in Dentistry Journal.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement