DT News - Netherlands - Verband tussen roken tijdens zwangerschap en tandartsangst

Search Dental Tribune

Verband tussen roken tijdens zwangerschap en tandartsangst

Anisha Hall Hoppe, DT International

Anisha Hall Hoppe, DT International

di. 16 mei 2023

Bewaar

TURKU, Finland – Tandartsangst heeft gevolgen voor tandheelkundige behandelingen, omdat het ervoor kan zorgen dat patiënten de zorg uitstellen. Dit heeft een negatieve invloed op de mondgezondheid en de kwaliteit van leven. Er kunnen zowel exogene als endogene oorzaken ten grondslag liggen aan de angst. Daarnaast is het gebruik van tabaksproducten in verband gebracht met een hoge tandartsangst. Aangezien veel aanstaande ouders tijdens de zwangerschap stoppen met roken, sommigen niet-roker blijven en sommigen na de bevalling weer gaan roken, kan bij deze groep het verband tussen roken en tandartsangst worden onderzocht. In een Fins nieuw onderzoek is vastgesteld dat rokers tijdens de zwangerschap, met name moeders, hogere niveaus van tandartsangst hadden dan niet-rokers.

Om te bepalen of veranderingen in roken en tandartsangst samen optreden, maakten de onderzoekers gebruik van de FinnBrain Birth Cohort Study, met gegevens van ouders vanaf een vroeg stadium in de zwangerschap. Zij volgden de veranderingen in roken en tandartsangst tijdens de zwangerschap (van de 14e tot en met de 34e week van de zwangerschap) en na de zwangerschap (tot drie maanden erna). Ook onderzochten ze veranderingen in de hoeveelheid tandartsangst bij stabiele niet-rokers, wisselende rokers en stabiele rokers gedurende dezelfde periodes.

De onderzoekers ontdekten dat moeders die tijdens hun hele zwangerschap rookten, meer tandartsangst hadden dan de moeders die niet of slechts af en toe rookten. Hetzelfde gold voor vaders. Voor hen ging de periode van de zwangerschap gepaard met meer roken, maar zodra de zwangerschap voorbij was, werd dit weer minder. Hoewel bij beide ouders een toename van tandartsangst zichtbaar was als zij tijdens de zwangerschap constant rookten, waren de percentages bij moeders hoger dan bij vaders. Ouders die constant rookten ervoeren meer angst dan de ouders die slechts een deel van de zwangerschap rookten. Diezelfde periodieke rokers hadden nog steeds meer tandartsangst dan de mensen die helemaal niet rookten. Deze bevindingen zijn belangrijk voor tandartsen die aanstaande ouders behandelen die tabak gebruiken.

De onderzoekers erkenden dat het niet mogelijk was om te beoordelen of er deelnemers waren die vóór de zwangerschap hadden gerookt en daarna waren gestopt. Dit komt doordat de deelnemers pas na de 14e week van de zwangerschap informatie verstrekten, hoewel het onderzoek gebruikmaakte van een grote en representatieve steekproef. Zij konden daarnaast niet vaststellen of de bevindingen van toepassing zijn op andere bevolkingsgroepen, omdat zwangerschap en bevalling op zichzelf ook al kunnen zorgen voor angst en stress. De onderzoekers vonden geen systematisch bewijs voor een verband tussen tandartsangst en veranderingen in het roken. De bevindingen suggereren ook dat tandartsangst en roken mogelijk dezelfde risicofactoren delen, maar hiernaar is verder onderzoek nodig.

De hoeveelheid tandartsangst bij volwassenen moet wereldwijd nog gemeten worden, maar in dit onderzoek wordt een ander onderzoek genoemd waaruit blijkt dat de helft van de volwassenen in Finland kampt met tandartsangst.

Het onderzoek, genaamd ‘Concurrent changes in dental anxiety and smoking in parents of the FinnBrain Birth Cohort Study’, is online gepubliceerd op 4 januari 2023 in het European Journal of Oral Sciences.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement