DT News - Netherlands - Verband tussen cannabisgebruik en parodontitis

Search Dental Tribune

Verband tussen cannabisgebruik en parodontitis

DUNEDIN, NIEUW-ZEELAND – De gezondheidseffecten en bijwerkingen van marihuanagebruik zijn al lang en breed besproken door artsen, wetenschappers, politici en in de samenleving als geheel. De algemene effecten van cannabis op de persoonlijke gezondheid zijn echter nog steeds niet volledig duidelijk. Een nieuwe studie laat zien dat langdurig gebruik van cannabis gepaard gaat met een slechte parodontale gezondheid. Anders dan bij het roken van tabak wordt cannabis daarentegen niet geassocieerd met verschillende andere lichamelijke gezondheidsproblemen op middelbare leeftijd.

In de studie, uitgevoerd door een internationaal team van onderzoekers, werd onderzocht of cannabisgebruik tijdens de leeftijdsfase van 18 tot 38 kan worden gerelateerd aan lichamelijke gezondheidsproblemen op 38-jarige leeftijd. De wetenschappers gebruikten gegevens van 1037 personen, geboren in Nieuw-Zeeland tussen 1972 en 1973. Zij zijn gevolgd tot hun 38e in het kader van een multidisciplinair gezondheidsonderzoek.

De onderzoekers keken naar lichamelijke gezondheidscriteria zoals longfunctie, parodontale gezondheid, systemische inflammatie en metabole gezondheid, inclusief tailleomvang, HDL-cholesterol, triglyceriden, bloeddruk, bloedsuikerspiegel en BMI. De deelnemers rapporteerden hun eventuele cannabisgebruik op de leeftijd van 18, 21, 26, 32 en 38. Van alle deelnemers hadden er 484 ooit dagelijks tabak gerookt en gaven 675 personen aan ooit cannabis te hebben gebruikt.

De tabaksgebruikers hadden tevens een hoger risico op het ontwikkelen van parodontitis, maar lieten daarnaast systemische inflammatie, een slechter metabolisme en verminderde longfunctie zien. “We zien in deze studie de lichamelijke gezondheidseffecten van het roken van tabak, maar dezelfde effecten bij het gebruik van cannabis,” aldus dr. Madeline Meier, assistent-professor Psychologie aan Arizona State University (VS). Zij voerde de studie uit samen met collega’s aan Duke University (VS), King’s College London (VK) en University of Otago (NZ).

De deelnemers die in de laatste 20 jaar marihuana hadden gebruikt, lieten een toename in parodontitis zien tussen de leeftijd van 26 en 38. Daarbij verschilden ze niet van niet-gebruikers op één van de andere lichamelijke criteria. Uit statistische analyse bleek dat de daling in parodontale gezondheid bij marihuanagebruikers niet verklaard kon worden door het roken van tabak, alcoholmisbruik of verminderd tandenpoetsen en flossen. Het ontbreken van lichamelijke gezondheidsproblemen bij cannabisgebruikers was ook niet te wijten aan het feit dat ze om te beginnen al een betere gezondheid hadden, of door een gezondere levensstijl.

De onderzoekers benadrukken dat de resultaten niet betekenen dat cannabisgebruik onschadelijk zou zijn. “We willen niet dat mensen denken: ‘Hey, marihuana kan me niets doen.’ Andere studies onder dezelfde onderzoekspopulatie hebben aangetoond dat marihuanagebruik wordt geassocieerd met een verhoogd risico op psychoses, daling van het IQ en neerwaartse sociaaleconomische mobiliteit,” zegt Meier. Eerder onderzoek heeft ook uitgewezen dat cannabisgebruik gepaard gaat met ongevallen en letsel, bronchitis, acute cardiovasculaire incidenten en mogelijk infectieziekten en kanker.

“Wat we zien is dat cannabis op bepaalde punten schadelijk kan zijn, maar misschien niet in elk opzicht,” zegt coauteur dr. Avschalom Caspi, hoogleraar Psychologie en Neurowetenschap aan Duke. Zijn collega-hoogleraar Terrie Moffitt voegde daaraan toe: “Artsen moeten zeker aan hun patiënten uitleggen dat langdurig marihuanagebruik ertoe kan leiden dat ze enkele tanden kunnen verliezen.”

De studie, getiteld ‘Associations between cannabis use and physical health problems in early midlife: A longitudinal comparison of persistent cannabis vs tobacco users’, is online gepubliceerd op 1 juni in JAMA Psychiatry.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement