DT News - Netherlands - Goede mondgezondheid geassocieerd met verbeterde overleving bij patiënten met hoofd-halskanker

Search Dental Tribune

Goede mondgezondheid geassocieerd met verbeterde overleving bij patiënten met hoofd-halskanker

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

di. 6 februari 2024

Bewaar

CHAPEL HILL, VS – Plaveiselcelcarcinoom in het hoofd- en halsgebied (HNSCC) is een wereldwijd gezondheidsprobleem en is de zesde meest voorkomende maligniteit. Slechte mondgezondheid blijkt een onafhankelijke risicofactor voor HNSCC. Verschillende aspecten van een slechte mondgezondheid, zoals elementenverlies, parodontale aandoeningen, onregelmatig tandenpoetsen en te weinig tandartsbezoek zijn geassocieerd met een matige stijging van het risico op HNSCC. Er zijn echter weinig data over hoe mondgezondheid de overleving van HNSCC-patiënten beïnvloedt. Een recent onderzoek richtte zich op deze lacune door data te analyseren van het International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. Het is de grootste analyse in zijn soort tot nu toe.

Deze uitgebreide analyse includeerde 10.042 HNSCC-patiënten uit verschillende geografische regio's en richtte zich op demografie, klinische factoren, mondgezondheid, behandeling en overleving. De meerderheid van de patiënten was man en de deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 59,8 jaar. De meesten hadden kanker in een laat stadium en kregen chirurgische behandelingen.

Wat mondgezondheid betreft had de meerderheid meer dan 20 natuurlijke elementen, poetste hun tanden minder dan eens per dag, gebruikte mondwater en had één tot vijf keer in de afgelopen tien jaar de tandarts bezocht. De studie liet zien dat HNSCC-patiënten met meer dan tien natuurlijke elementen een betere overleving hadden ten opzichte van degenen zonder elementen. Degenen die meer dan vijf keer de tandarts hadden bezocht in het afgelopen decennium hadden een betere overleving ten opzichte van degenen zonder tandartsbezoeken. Deze associaties waren vooral duidelijk bij patiënten met hypofaryngeale, laryngeale en niet-gespecificeerde HNSCC. Andere mondgezondheidsfactoren, zoals gingivale bloedingen, frequentie van tandenpoetsen en mondwatergebruik, vertoonden kleinere verschillen in overleving.

Deze bevindingen benadrukken het belang van natuurlijke dentitie en tandartscontroles als onafhankelijke prognostische factoren bij HNSCC. Frequente tandartsbezoeken waren geassocieerd met een diagnose in een vroeg stadium van HNSCC. Dat duidt op mogelijkheden voor vroegtijdige ziektedetectie en verbeterde overleving. Ook bleek de geografische regio relevant te zijn voor de overleving, waarbij patiënten in Zuid-Amerika en Europa betere resultaten hadden dan die in Noord-Amerika.

Ondanks de sterke punten kende het onderzoek beperkingen. Er waren verschillen in de definitie en meting van mondgezondheidsparameters tussen onderzoeken. Ook ontbrak er van sommige deelnemers informatie over mondhygiëne en alcoholgebruik na de behandeling. Desalniettemin benadrukken deze resultaten het belang van een goede mondgezondheid bij HNSCC-patiënten, om complicaties door de behandeling te voorkomen en om mogelijk de overleving te verbeteren. Prospectieve vervolgonderzoeken zijn nodig om deze bevindingen te bevestigen en uit te breiden en om de onderliggende mechanismen te bestuderen. De precieze mechanismen achter de associatie tussen mondgezondheid en kanker blijven onduidelijk, maar hypotheses stellen dat chronisch trauma, orale ontsteking en veranderingen in het orale microbioom een rol kunnen spelen.

In 2020 waren er 878.348 nieuw gediagnosticeerde gevallen en 444.347 gerapporteerde sterfgevallen als gevolg van dit type kanker. Er zijn regionale verschillen die de verdeling van bekende risicofactoren, waaronder roken, alcoholgebruik, infectie met het humaan papillomavirus en sociaaleconomische status weerspiegelen.

Het onderzoek, getiteld ‘Poor oral health influences head and neck cancer patient survival: An International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium pooled analysis’, is online gepubliceerd op 19 september 2023 in het Journal of the National Cancer Institute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement