DT News - Netherlands - Interview: “Zwangere vrouwen zelden geïnformeerd over belang van goede mondgezondheid”

Search Dental Tribune

Interview: “Zwangere vrouwen zelden geïnformeerd over belang van goede mondgezondheid”

Met een gezamenlijke campagne van Oral-B en de European Federation of Periodontology (EFP) wil dr. Borer bewustzijn creëren over zwangerschapsgingivitis, een onderwerp dat nog vaak over het hoofd wordt gezien door zorgprofessionals. (foto: DTI)
Kasper Mussche, DTI

Kasper Mussche, DTI

wo. 22 augustus 2018

Bewaar

Als nieuwbakken moeder ligt het onderwerp zwangerschapsgingivitis dr. Anja Carina Borer na aan het hart. Borer zette een gezamenlijke campagne op van Oral-B en de European Federation of Periodontology (EFP), die mondgezondheid gedurende de zwangerschap bevordert, en zorgprofessionals en het grote publiek meer over het onderwerp leert. Opgeleid als tandarts in Mainz, Duitsland, werkt Anja nu als Professional and Scientific Relations Manager Europe bij Proctor & Gamble in Genève, Zwitserland, waar Dental Tribune International met haar sprak over het onderwerp. Geheel in stijl nam ze haar vier maanden oude dochter mee, die gedurende het interview vredig kirrend in haar kinderwagen lag.

Oral-B en de EFP halen een interessant en persoonlijk onderwerp aan, in die zin dat parodontale aandoeningen invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van een baby.
Ja. Gingivitis is een bekend neveneffect gedurende zwangerschap en de laatste data tonen aan dat praktisch iedere zwangere vrouw eraan lijdt. Het aantal bloedende gebieden ligt ongeveer drie keer hoger bij een zwangere vrouw in vergelijking met een gemiddelde volwassene. Zelfs ik, een tandarts uitgerust met meer dan genoeg wetenschappelijk verantwoorde producten, heb voor het eerst in mijn leven last gehad van gingivale bloedingen.

Zoals bekend kan onbehandelde gingivitis leiden tot parodontitis, de vervelende ontsteking die een negatieve invloed kan hebben op zwangerschap. Hoewel meer consistent diepgaand onderzoek nodig is, zijn er reeds verbanden gevonden tussen zwangerschapsparodontitis en vroeggeboorte, laag geboortegewicht en zwangerschapsvergiftiging. Dit onderwerp is van belang omdat de meeste zwangere vrouwen zich niet bewust zijn van dit probleem, en daarom de waarschuwingssignalen van tandvleesproblemen, zoals bloedingen of gevoelig tandvlees, niet herkennen. Met onze campagne willen we vrouwen informeren en ervoor zorgen dat zij hun mond goed verzorgen. Bovendien willen we dat ze naar een mondzorgprofessional gaan om mogelijke mondproblemen en zwangerschapscomplicaties te voorkomen.

Hoe kan parodontitis tot deze complicaties leiden?
Klinische studies tonen aan dat bacteriën uit de mondholte – in het bijzonder micro-organismen die gelinkt zijn aan parodontitis – de foetus en de placenta koloniseren, waarbij bloed het meest waarschijnlijke overdrachtsmiddel is. Als gevolg daarvan kan de aanwezigheid van parodontale bacteriën in de foeto-placentale eenheid een lokale immuun- of ontstekingsreactie activeren, die de zwangerschap mogelijk negatief kan beïnvloeden.

Vanuit biologisch aspect klinkt dat heel logisch, maar hoe breed geaccepteerd is deze visie?
Hoewel klinisch onderzoek op dit gebied al jaren bestaat, is het nog steeds een redelijk verwaarloosd onderwerp. Niet alleen krijgt het onvoldoende aandacht van mondzorgprofessionals, ook zorgprofessionals zoals gynaecologen en vroedvrouwen zien het regelmatig over het hoofd. Toen ik zelf zwanger was, werd ik voor allerlei potentiële gevaren gewaarschuwd: van reizen met het vliegtuig tot het eten van sushi en het verven van mijn haar! Ik heb echter genoeg onderzoek gedaan naar deze ‘risico’s’ en er blijkt geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Maar niemand, ook niet mijn gynaecoloog, adviseerde me naar een mondzorgprofessional te gaan of goed voor mijn mondgezondheid te zorgen.

Voor mij is deze kwestie heel persoonlijk, omdat ik zwanger werd toen ik bezig was met het oprichten van de samenwerking met de EFP op het vlak van zwangerschapsgingivitis. Ik vind het zorgwekkend dat zwangere vrouwen nauwelijks worden geïnformeerd over het belang van goede mondgezondheid tijdens een zwangerschap. Daarom was ik enthousiast over het starten van de samenwerking en het leiden van de gezamenlijke campagne. Ons doel is om mondzorgprofessionals, maar ook andere medische professionals en het grote publiek, beter voor te lichten over het belang van een goede mondgezondheid tijdens de zwangerschap.

Kunt u uitleggen welke veranderingen in het lichaam van zwangere vrouwen zorgen voor gingivitis?
De grootste hormonale veranderingen in het leven van een vrouw vinden plaats tijdens de zwangerschap. Het is een periode van grote verandering en vanzelfsprekend is de mond een van de belangrijkste delen die door deze veranderingen geraakt kan worden, hetgeen op zich kan leiden tot gingivitis. De uitdrukking ‘elk kind kost je een tand’ bestaat niet voor niets. Tijdens zwangerschap neemt je oestrogeen 150 maal toe in vergelijking met de normale menstruele cyclus. Dit, samen met de toename van progesteron en andere hormonen, leidt tot een hogere permeabiliteit van gingivale weefsels, dat zorgt voor gingivale inflammatie in de nabijheid van tandplaque. Voor vrouwen die al parodontitis hebben, verergert de situatie meestal als gevolg van de veranderde hormonale situatie.

Parodontitis is een bekende complicatie bij cardiovasculaire ziekten, maar ook bij diabetes. Welk risico lopen zwangere vrouwen met diabetes die parodontitis krijgen?
Voor vrouwen die reeds diabetes hebben, geldt het onder controle houden van hun bloedsuikerwaarden als grootste uitdaging. Daarnaast ontwikkelt een klein percentage vrouwen tijdens hun zwangerschap diabetes. Hoewel dit type diabetes na de zwangerschap weer verdwijnt, hebben deze vrouwen behandeling nodig om ernstige complicaties te voorkomen. Beide groepen hebben een groter risico op het ontwikkelen van parodontale aandoeningen. Belangrijk daarbij is dat behandeling vaker succesvol is wanneer iemands bloedsuikerwaarden onder controle zijn. Omgekeerd is het zo dat parodontale aandoeningen een negatief effect hebben op diabetes. Daarom is het überhaupt van belang dat vrouwen met diabetes goed voor hun mond zorgen, zowel voor als tijdens hun zwangerschap.

Hoe integreert u al uw bevindingen in de Oral-B seminars?
De missie van Oral-B is mondgezondheid te bevorderen en nauw samen te werken met mondzorgprofessionals om te zorgen voor optimale mondverzorging thuis. De samenwerking met de EFP maakt het mogelijk om bewustzijn te creëren over alle onderwerpen die te maken hebben met mondgezondheid tijdens de zwangerschap. Onze educatieve activiteiten zoals de ‘up-to-date events’ zijn een manier om dit te communiceren en om mondzorgprofessionals te ondersteunen in hun doelstelling om mondgezondheid te verbeteren.

Wij geloven dat een gezonde mond onderdeel is van een gezond lichaam en het promoten van goede mondgezondheid tijdens de zwangerschap is een van de manieren om dit te bereiken.

Hoe kunnen algemeen practici, tandarts-parodontologen en mondhygiënisten deze laatste gedachte integreren in hun dagelijkse werkzaamheden?
Het is van belang dat zij het verband tussen mondgezondheid en algemene gezondheid begrijpen; of het nu gaat om de link van parodontitis met diabetes, cardiovasculaire ziekten of zwangerschapscomplicaties. Ook gynaecologen, cardiologen en endocrinologen moeten zich bewust zijn van dit verband. Dat gezegd hebbende, zijn er veel vrouwen die tijdens hun zwangerschap professionele mondzorg vermijden en anderzijds zijn er veel mondzorgprofessionals onzeker over het behandelen van zwangere vrouwen. Toch moeten vrouwelijke patiënten die de leeftijd hebben om kinderen te krijgen, worden geïnformeerd over het belang van mondgezondheid tijdens de zwangerschap. Dit is vooral belangrijk voor vrouwen die parodontitis hebben. Mondzorgprofessionals moeten deze patiënten motiveren om voor hun zwangerschap te worden behandeld. Tijdens de zwangerschap wordt non-chirurgische behandeling veilig geacht in het tweede trimester.

Tot slot, welke tips heeft u voor zwangere vrouwen?
Vrouwen met parodontitis moeten voordat ze zwanger raken, behandeld worden. Vrouwen met een goede mondgezondheid moeten in het tweede trimester naar de mondhygiënist voor gebitsreiniging. Vanzelfsprekend moet ze tweemaal daags poetsen met fluoridetandpasta – nog beter is een antibacteriële tandpasta die tinfluoride bevat – en  interdentaal reinigen. Het is wetenschappelijk bewezen dat elektrisch poetsen in het bijzonder goed is voor het verminderen van plaque en gingivale bloedingen. Bovendien vormen ze een praktische oplossing voor vrouwen die weinig tijd hebben voor het poetsen van hun tanden. Het lijdt geen twijfel dat alle moeders met een baby precies zullen weten waar ik het over heb.

 

Labels:
advertisement
advertisement