DT News - Netherlands - “Vrouwen met meer kinderen verliezen vaak meer tanden”

Search Dental Tribune

“Vrouwen met meer kinderen verliezen vaak meer tanden”

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 20 maart 2018

Bewaar

NIJMEGEN – ‘Elk kind kost je een tand’. Het is een veelgehoord bakerpraatje, maar wetenschappers hebben nu daadwerkelijk een verband ontdekt tussen tandverlies bij de moeder en het aantal kinderen. Aan het recent gepubliceerde omvangrijke Europese onderzoek werkte ook prof. dr. Stefan Listl, verbonden aan het Radboudumc, mee.

Het is het eerste grootschalige onderzoek naar dit vaak gesuggereerde verband. De wetenschappers maakten voor hun studie gebruik van een databank met gegevens van ruim 120.000 vijftigplussers uit 27 Europese landen en Israël.

Ze namen daarbij gegevens uit een eerder deelonderzoek, waarin de geboorten in het gezin en het aantal resterende tanden van bijna 35.000 mensen waren geregistreerd. Daaruit bleek dat met het stijgen van de leeftijd er meer tanden verloren gaan. Ook het opleidingsniveau speelde een rol. Vrouwen tussen 50 en 60 jaar oud missen gemiddeld zeven tanden. Hoger opgeleide vrouwen en mannen hebben een kleinere kans om tanden te verliezen.

Het onderzoek van Listl en collega’s nam specifiek vrouwen die een twee- of drieling hadden gekregen onder de loep, samen met vrouwen van wie de eerste twee kinderen van hetzelfde geslacht waren. Vrouwen die na twee kinderen met hetzelfde geslacht nog een derde kind kregen, bleken duidelijk meer tanden te verliezen dan vrouwen die een meisje en een jongen kregen. Bij mannen was dat verschil er niet.

Voor de onderzochte groep moeders met een derde kind bleek er een duidelijk verband zichtbaar tussen aantal kinderen en aantal verloren tanden. Toch betekent dit niet dat dit voor iedereen geldt, waarschuw Listl. “Dit vraagt om verder onderzoek en dat geldt ook voor welke factor dit verschil veroorzaakt. Is het echt een gevolg van de zwangerschap zelf of is het misschien een effect dat door het ouderschap wordt veroorzaakt? Dat weten we nog niet.”

Het artikel ‘Gain a child, lose a tooth? Using natural experiments to distinguish between fact and fiction’ is op 13 maart 2018 gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health.
(bron: Radboudumc)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement