DT News - Netherlands - Jonge implantologen verenigen zich

Search Dental Tribune

Jonge implantologen verenigen zich

Dr. Theodoros Kapos. (foto: DTI/Annemarie Fischer)
Daniel Zimmermann, DTI

Daniel Zimmermann, DTI

di. 27 maart 2012

Bewaar

BOSTON – Dr. Theodoros Kapos (35) van de Harvard School of Dental Medicine in Boston is onlangs verkozen tot voorzitter van het ‘Junior Committee’ van de European Association for Osseointegration (EAO). Dental Tribune ONLINE sprak met Kapos over de lopende projecten van de commissie, haar toekomstplannen en de potentiële impact van deze plannen op de toekomst van de implantologie.

Dental Tribune ONLINE: Het Jongerenbestuur is een relatief nieuw orgaan binnen de EAO. Kunt u het idee achter de commissie uitleggen?
Dr. Theodoros Kapos: Het idee voor een Jongerencommissie kwam van het EAO-bestuur, dat een nieuw orgaan wilde creëren om het bestuur te ondersteunen met nieuwe ideeën en revolutionaire concepten.
Nadat onze commissie vorm had gekregen, besloten we ons te richten op de ontwikkeling van een netwerk voor jonge Europese tandartsen. Het Europese continent evolueert continu en de grenzen die ons ooit scheidden worden steeds minder relevant. Als alle jonge Europese tandartsen toegang hebben tot hetzelfde netwerk, kan dat ons werk hervormen. Jonge wetenschappers die met vergelijkbare projecten bezig zijn, kunnen al in een vroeg stadium samen gaan werken.

Hoe zal dit netwerk functioneren?
Een onderdeel hiervan is het Summer Camp-project dat jonge clinici en onderzoekers die zich met implantologie bezighouden een paar dagen samenbrengt. Daar kunnen zij ideeën uitwisselen en over de toekomst van de tandheelkunde discussiëren. Het kamp is een evenement zonder winstoogmerk en wordt volledig gesponsord door de EAO. In 2010 kwamen er veertig mensen op af en we zijn bezig met de organisatie van een tweede editie voor dit jaar.

U bent verkozen tot voorzitter van de Jongerencommissie voor de komende twee jaar. Wat zijn uw voornaamste taken?
Naast het zomerkamp zal de Jongerencommissie ook een plenaire sessie organiseren op het jaarlijkse EAO-congres in Kopenhagen. Ik kan nog geen details geven over de inhoud, maar ik kan wel beloven dat het geen standaardlezing zal zijn. We willen mensen op een andere manier laten nadenken over de toekomst van de implantologie en zijn van plan enkele revolutionaire onderwerpen te presenteren.
De Jongerencommissie speelt ook een rol in het verwerken van de klinische resultaten van de EAO Consensus Conferentie die in februari 2012 plaatsvond. Wij gaan de relevante conclusies op een begrijpelijke manier opschrijven voor algemeen practici.

Welke ontwikkeling heeft indruk op u gemaakt tijdens het EAO-congres van dit jaar?
Met name de snelle ontwikkeling van de technologie vind ik verbazingwekkend. De laatste twee jaar is zoveel meer technologische dentale apparatuur beschikbaar gekomen, zoals digitale weergaven of een 3D-reconstructie van een patiënt op de computer.
Er werden ook veel onderzoeksprojecten gepresenteerd die ik nog niet kende. Ik was bijvoorbeeld voorzitter van een korte communicatiesessie waarin dr. Carlo Galli uit de Verenigde Staten een voordracht gaf over een lithiumchlorideproduct dat mogelijk de osteoblastdifferentiatie op hydrofiele titaniumoppervlakken kan verhogen. Dat onderzoek klonk erg veelbelovend.
Ten slotte vond ik het bemoedigend en leuk om te zien dat de EAO wetenschappers van buiten Europa uitnodigt. Het congres geeft wetenschappers de mogelijkheid hun werk te presenteren en geeft ons inzicht in wat er wereldwijd gebeurt op implantologisch gebied.

Wat is er over twintig jaar veranderd in de implantologie?
Het is voor mondzorgprofessionals moeilijk te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van bepaalde behandelwijzen, omdat de technologie zich zo snel ontwikkelt. Digitale tandheelkunde heeft de potentie om procedures te versimpelen, maar er moet nog onderzocht worden of het ook zorgt voor langetermijnresultaten in de mond van de patiënt. Ik denk dat onderzoekers de hedendaagse concepten moeten evalueren en terughoudend moeten zijn met sommige digitale toepassingen.
Een andere uitdaging is de vertaling van wetenschappelijke conclusies. Onderzoekers presenteren regelmatig klinische resultaten of aanbevelingen die nooit bij de algemeen practicus terechtkomen. En als deze resultaten de tandartsen wel bereiken, zijn ze vaak niet helder opgeschreven. De wetenschap moet clinici relevante en praktisch toepasbare informatie aanbieden.

Wat is uw rol hierin?
De Jongerencommissie is geen gesloten expertpanel. We willen andere mensen benaderen en tegelijkertijd ook benaderbaar zijn. We willen dat dentale professionals bijdragen aan het wetenschappelijke debat. Het ultieme doel is om toekomstige beleidsmakers samen te brengen en ons netwerk uit te breiden. Dit zal hopelijk leiden tot iets dat niet alleen de EAO profijt brengt, maar ook kan leiden tot consensus binnen de orale implantologie binnen Europa en wereldwijd.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement