DT News - Netherlands - Onderzoek toont risicofactoren voor vroegtijdig implantaatfalen

Search Dental Tribune

Onderzoek toont risicofactoren voor vroegtijdig implantaatfalen

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Int.

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Int.

wo. 24 april 2024

Bewaar

KAYSERI, Turkije – Meer dan 670 miljoen mensen hebben een infectie met COVID-19 doorgemaakt. Dit kan het botmetabolisme beïnvloeden, botresorptie stimuleren, serumcalciumspiegels verlagen en de botdichtheid verminderen. Al deze effecten hebben mogelijk een negatieve invloed op de osteo-integratie van tandheelkundige implantaten. Wetenschappers aan de Erciyes Universiteit in Turkije deden in een retrospectieve studie onderzoek naar COVID-19 als een van de risicofactoren voor vroegtijdig falen van implantaten. Het virus bleek geen duidelijke rol te spelen bij vroegtijdig implantaatfalen. De studie biedt daarnaast inzichten in de invloed van risicofactoren zoals roken, implantaatlengte en systemische ziekte op het succes van een implantaat.

Ervaren chirurgen voerden de implantaatbehandelingen uit volgens de richtlijnen van het International Team for Implantology. Het chirurgische protocol was afgestemd op patiënten met aandoeningen zoals diabetes en hypertensie, die goed onder controle waren voorafgaand aan de operatie. Het onderzoek hield ook rekening met patiënten die radiotherapie of chemotherapie hadden ondergaan.

Van de 1.228 patiënten (4.841 implantaten) hadden er 128 vroegtijdig implantaatfalen. Dat resulteerde in een falingspercentage van 10,4% op patiëntniveau en van 3,1% op implantaatniveau. Volgens eerdere studies varieert het vroegtijdige falingspercentage van 0,60% tot 6,36% van de implantaten. Er was sprake van significante correlaties tussen vroegtijdig implantaatfalen, leeftijd, roken en implantaatlengte. Er was echter geen statistisch significant effect van factoren zoals COVID-19, geslacht, diabetes, bestraling, chemotherapie, osteoporose, implantaatsysteem, locatie of implantaatdiameter.

Het feit dat roken en een kortere implantaatlengte (≤ 8 mm) risicofactoren waren voor vroegtijdig implantaatfalen, terwijl factoren zoals COVID-19, diabetes en osteoporose dat niet waren, kan erop wijzen dat deze aandoeningen goed onder controle waren voor de operatie. Ook geeft het waarschijnlijk aan dat patiënten met een positieve coronatest geïnfecteerd waren voor plaatsing van de prothese of vroegtijdig implantaatfalen.

De studie had verschillende beperkingen. Hij was retrospectief, dus de onderzoekers maakten gebruik van historische patiëntendossiers die onjuistheden kunnen bevatten. Ook waren er weinig gegevens over botkwaliteit, initiële stabiliteit en botaugmentatieprocedures die tijdens de operatie zijn uitgevoerd. Desondanks is dit volgens de auteurs de eerste studie die het potentiële effect van COVID-19 op het succes van implantaten analyseert. Om hun bevindingen te bevestigen, raden de auteurs vervolgonderzoek aan met grotere patiëntengroepen en meer variabelen.

De studie, getiteld "COVID-19 as a factor associated with early dental implant failures: A retrospective analysis", is op 14 juni 2023 online gepubliceerd in Clinical Implant Dentistry and Related Research.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement