Kennisprogramma gericht op human factor

Search Dental Tribune

Kennisprogramma gericht op human factor

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Netherlands

By Dental Tribune Netherlands

ma. 15 augustus 2022

save

Dit jaar zijn de belangrijkste pijlers van Dental Expo: kennisuitwisseling, ontmoeting en innovaties. Het vrij toegankelijke kennisprogramma, wat gedurende drie dagen plaatsvindt, is onafhankelijk opgezet in samenwerking met hoofdkennispartner KNMT. De thema’s van het kennisprogramma zijn human factor, ondernemerschap, imago en talentontwikkeling & behoud.

- Advertorial - 

Sinds de laatste editie van Dental Expo in 2018 is er veel gebeurd in de dentale markt. Naast alle technologische hoogstandjes is er ook veel aandacht voor de mensen binnen de organisatie. In samenwerking met KNMT is daarom deze editie de human factor het hoofdthema van het kennisprogramma. In de huidige tijd is de mens in een organisatie erg belangrijk, niet alleen aan de technische kant maar ook in bijvoorbeeld klantcontact of financiële administratie. Met de human factor, oftewel de menselijke factor, focust het programma zich op drie thema’s: ondernemerschap, imago en talentontwikkeling en behoud. Het programma richt zich hiermee met een nieuwe frisse insteek op de uitdagingen waar de dentale branche mee te maken gaat krijgen.

Het thema talentontwikkeling en -behoud richt zich op de scholing van personeel. Dit is bijvoorbeeld gericht op de verschuiving van curatie naar interventie binnen de mondzorg. Bij het thema ondernemerschap wordt ingespeeld op de ontwikkeling van bedrijfsvoering binnen praktijken, zoals o.a. aan bod zal komen in de sessie ‘Ondernemerschap van en ín de mondzorg’ van Vertimart. De focus ligt bij thema imago op het bieden van handvatten om het imago van de mondzorg in de Nederlandse maatschappij de bevorderen. Al deze thema’s zorgen voor een compleet programma waarmee de mondzorgverlener beter is voorbereid op de uitdagingen van deze tijd.

Binnen de Nederlandse dentale branche stijgt de behoefte aan kennis die verder rijkt dan opleidingen, die inspeelt op de uitdagingen waar de hele sector mee in aanraking komt en die kan ondersteunen in toekomstige situaties. Sprekers vanuit de branche nemen u mee in kennissessies met onderwerpen als klanttevredenheid om het imago van de mondzorg te bevorderen, nieuwe manieren om scholing aan personeel aan te bieden en hoe automatisering uw praktijk kan ontlasten. Op www.dentalexpo.nl en via de social media kanalen worden de sessies en sprekers bekendgemaakt.

Bestel uw ticket alvast met code 1530 of via https://bit.ly/3OX4nID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement