Dental Tribune Netherlands

Mondhygiëne visueel beperkte kinderen verbetert door braille en stimuli

By Dental Tribune International
June 04, 2019

BELAGAVI, INDIA – Kinderen met een visuele beperking hebben een aangepaste aanpak nodig om te leren hoe ze hun mondhygiëne op peil kunnen houden. Onderzoekers aan de KLE Academie voor Hoger Onderwijs en Onderzoek in Belagavi hebben verschillende mogelijkheden van de mondhygiënetraining getest en de effectiviteit hiervan vergeleken.

Voor het onderzoek werden 90 kinderen met gezichtsstoornissen tussen de 12 en 15 jaar geselecteerd en willekeurig verdeeld over drie gelijke groepen. De eerste groep werd getraind met verbale en tactiele stimuli en speelse lesmethoden, de tweede groep werd getraind met braille en de derde groep kreeg een combinatie van beide methoden.

De onderzoekers testten de mondhygiëne van de kinderen door op verschillende momenten de plaque en gingivale status te beoordelen. De eerste beoordeling vond na 21 dagen plaats en de laatste na negen maanden. Bovendien moesten de kinderen vóór en na de training vragenlijsten invullen, waarin hun kennis en vaardigheden op het gebied van mondhygiëne en hun houding ten opzichte daarvan werd vastgelegd.

Uit het onderzoek bleek dat de gecombineerde hygiënetraining in de derde groep resulteerde in een plaque- en tandvleesscorevermindering van respectievelijk 55% en 52% in vergelijking met de andere twee groepen. Bovendien verbeterde niet alleen de praktische uitvoering van de kinderen, maar ook hun kennis en houding ten opzichte van mondhygiëne.

Het onderzoek, getiteld ‘Effectiveness of different oral health education interventions in visually impaired school children’, werd in maart 2019 gepubliceerd in Special Care in Dentistry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International