DT News - Netherlands - NZa past tarieven orthodontie aan

Search Dental Tribune

NZa past tarieven orthodontie aan

Marieke Epping

Marieke Epping

do. 22 oktober 2015

Bewaar

UTRECHT – De tarieven voor orthodontie worden per 1 januari aangepast. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een persbericht. De NZa wil hiermee onder meer “de financiële prikkel voor het plaatsen van een beugel in twee zittingen verkleinen.” De KNMT is verbolgen over deze redenering. “De suggestie wordt gewekt dat orthodontisten patiënten opzadelen met onnodig hoge kosten.”

Het tarief voor het plaatsen van een beugel in één sessie gaat als gevolg van de maatregel omhoog; plaatsen in twee sessies wordt juist goedkoper. Hierdoor wordt het verschil in prijs tussen het aanmeten van een beugel in één of twee sessies kleiner. Ook de regels voor het in rekening brengen van de materiaalkosten van een slotjesbeugel en het declareren van materiaal- en techniekkosten worden aangepast.

Met de aanpassingen wil de NZa financiële gronden uitsluiten als reden voor het plaatsen van een beugel in twee sessies. “Door bijvoorbeeld eerst de bovenkaak te behandelen en een paar maanden later de onderkaak, kan de behandelaar een hoger bedrag in rekening brengen dan bij het plaatsen in één zitting. Dit is niet in het belang van de patiënt, omdat de behandeling onnodig duurder wordt.” De NZa zegt de tarieven te hebben aangepast “om deze prikkel zo veel mogelijk tegen te gaan”.

Deze motivatie voor de tariefaanpassingen valt bij de KNMT niet in goede aarde. “Als orthodontisten sluiten wij onze ogen niet voor onverwachte of onwenselijke effecten van door de NZa opgelegde regels en richtlijnen,” zegt Dick Robbe namens de beroepsvereniging van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. “Wij hebben dan ook in goed overleg met de NZa gewerkt aan het verbeteren daarvan. Wat ons steekt is dat de NZa beweert dat wij keuzes voor bepaalde behandelingen maken puur om financiële redenen. Dit klopt niet: orthodontisten behandelen op basis van hun diagnose, en kennen steeds meer behandelmogelijkheden. Die benutten ze binnen de regels om hun patiënten de beste zorg te geven.”

Beroepsorganisatie ANT reageert iets minder afwijzend op de aanpassingen van de zorgautoriteit. In een reactie stelt de vereniging “[het is] een verbetering voor tandarts/orthodontist en patiënten dat iedere behandelaar de kosten van de gebruikte brackets kan doorberekenen, ongeacht het type. Hierdoor wordt het systeem veel transparanter.” Toch ziet ook de ANT gebreken in de nieuwe tariefstellingen. “Er is weer onvoldoende over nagedacht dat de meeste tandarts/orthodontisten bij voorkeur met één specifiek bracketsysteem werken waarmee zij voor hun patiënten de beste resultaten behalen.”

De gehele nieuwe beleidsregel en tariefbeschikking is te lezen op de website van de NZa: www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels; de tarieven gaan in op 1 januari 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement