DT News - Netherlands - ‘Prijswinnende tandarts’ aan het woord

Search Dental Tribune

‘Prijswinnende tandarts’ aan het woord

Dr. Michael R. Young met zijn ‘prijswinnende’ boek (DTI/Foto geplaatst met toestemming van Yorkshire Post Newspapers Ltd., UK)
Daniel Zimmermann, DTI

Daniel Zimmermann, DTI

di. 12 juli 2011

Bewaar

In een eerdere editie schreven wij over de Britse oud-tandarts dr. Michael R. Young, wiens boek Managing a Dental Practice: The Genghis Khan Way de Bookseller/Diagram Prijs voor vreemdste boektitel van het jaar won. Dental Tribune sprak met hem over zijn boek, het belang van plannen en de toepassing van militaire tactieken in de tandartspraktijk.

Uw boek won recentelijk de Bookseller/Diagram Prijs en bevindt zich nu tussen eerdere winnaars als The Big Book of Lesbian Horse Stories en American Bottom Archaeology. Verbaasde de nominatie u?
“Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat deze prijs bestond. Ik was nog verbaasder toen ik hem won. Hiervoor moet ik mijn redacteur Gillian Nineham en haar team van Radcliff Publishing in het Verenigd Koninkrijk bedanken. Zij geloofde in mijn oorspronkelijke manuscript, en liet de titel die ik het boek had gegeven onveranderd.”
Wat inspireerde u tot deze titel?
“Ik wilde graag dat mijn boek onderscheidend was, en ik wist dat een titel als Hoe run ik een tandartspraktijk mijn boek niet zou laten opvallen tussen het bestaande aanbod. Vanaf het begin wilde ik schrijven over een zeer directe, praktische en bijna dictatoriale manier van praktijkmanagement, omdat ik mijn eigen praktijk vroeger ook zo leidde.”

In de Westerse wereld beschouwt men Dzjengis Khan als een dictator en een bloeddorstige veroveraar. Waarom koos u hem als voornaamste inspiratiebron?
“U kunt zich vast voorstellen dat ik voornamelijk negatieve percepties van Dzjengis Khan en zijn militaire campagnes tegenkwam toen ik mijn onderzoek voor dit boek deed. Tussen al dit belastende materiaal vond ik enkele positieve beschouwingen die goed pasten bij de Dzjengis Khan die ik mij had voorgesteld. Het schijnt dat hij een meritocratisch system hanteerde, waarbij hij de kwaliteiten van en verschillen tussen zijn soldaten nauwkeurig in acht nam. In plaats van hen te laten gissen naar zijn plannen, praatte hij uitvoerig over zijn beleidskeuzes. Ik vind dat iedere manager dit zou moeten doen. Al vroeg in zijn carrière was Dzjengis Khan bezig met spionage en dacht na over de beweegredenen van zijn rivalen. Hij leerde snel en paste nieuwe ideeën en technologieën toe zodra deze beschikbaar warden. Deze eigenschappen zijn zeer belangrijk voor het praktijkmanagement en de klinische tandheelkunde. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar er werd vermeld dat hij charismatisch was en voorop ging in de strijd. Vindt u niet dat iedere manager dat zou moeten doen?”

Het toepassen van militaire tactieken in de burgerlijke praktijk is geen nieuw concept. De standaardwerken Vom Kriege van de Pruisische generaal Carl Von Clausewitz (1780-1831) en The Art of War van de Chinese strateeg Sun Tzu (omstreeks de zesde eeuw voor Chr.) worden vaak aangehaald in de zakenwereld. Waarom denkt u dat de tactieken uit deze boeken in het hedendaagse management toegepast kunnen worden?
“Ik ben geen expert, maar volgens mij was Von Clausewitz een militair theoreticus die nadacht over en pleitte voor een sterkere samenwerking tussen burgers en het militaire apparaat. Dit doet op een bepaalde manier denken aan de noodzakelijke samenwerking tussen de professionele praktijkmanager en de rest van het tandheelkundige team. Iedereen moet betrokken zijn bij de strategie die wordt gevolgd, of dit nu in een oorlogssituatie of in een zakelijke onderneming is. The Art of War van Sun Tzu behandelt militaire strategie in dertien hoofdstukken. Je kunt je hierbij niet onttrekken aan de overeenkomsten tussen bedrijfsplanning en oorlogsvoering. Het gaat over het opstellen van plannen, de uitdaging in kaart brengen, een aanvalsplan formuleren, positioneren, leiding geven, sterke en zwakke punten, manoeuvreren, variëren met tactieken, het gebruik van spionnen, enzovoort. Ik zie sterke parallellen, met één overkoepelend thema: planning.
Als je praktijkmanagement benadert in termen van oorlogsvoering, heeft alles wat je doet gevolgen, goed of slecht. Om te winnen moet je de hoeveelheid slechte beslissingen tot een minimum reduceren. Leren van je fouten is essentieel.

U beschrijft in uw boek veel persoonlijke ervaringen. Wat beschouwt u als uw grootste vergissing en zou u nu anders doen, als u een tandartspraktijk zou beginnen?
Ik zou het starten van een eigen praktijk zeker niet overhaasten. Ik zou me van tevoren verdiepen in hoe het managen van een praktijk in zijn werk gaat en niet achteraf, zoals vaak gebeurt. Door een samenloop van omstandigheden werd ik van de ene dag op de andere praktijkhouder in een stad die ik nauwelijks kende. Ik had niets met mijn vrouw doorgesproken, had geen businessplan, geen marktonderzoek en, nog het ergste van alles, ik overschreed mijn budget. Ik had geluk, want onderweg trouwde ik opnieuw, nu met een echtgenote met veel zakelijk verstand. Door haar realiseerde ik mezelf hoe belangrijk het was dat mijn praktijk ‘professioneel’ gerund werd.

Uw carrière als tandarts heeft meer dan 25 jaar geduurd. Wat houdt u momenteel bezig? Werkt u aan een nieuw boek?
Ik beschouw mijzelf nu als schrijver, dus houd ik mij voornamelijk daarmee bezig, fictie en non-fictie. Dit jaar hoop ik mijn ‘Bachelor of Arts’-diploma te halen aan de Open Universiteit in Milton Keynes. Inderdaad werk ik ook aan een tweede boek. Dat zal een soort prequel zijn, die gedetailleerd advies biedt over hoe een praktijk te beginnen en op te zetten. Ik ben ook geïnteresseerd in het gebruik van sociale netwerksites als een manier om informatie te ontsluiten en promotionele activiteiten te ondernemen.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement