DT News - Netherlands - Winnaars Apollonia Awards aan het woord

Search Dental Tribune

Winnaars Apollonia Awards aan het woord

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 18 juni 2024

Bewaar

De KNMT reikte op 1 maart 2024 voor het eerst de Apollonia Awards uit. Met als winnaars Arjan van den Dorpel als Tandarts van het Jaar en Christianne Bijman als Tandheelkundestudent van het Jaar. De Sociale Tandarts Rotterdam won de KNMT Mondzorg Award. Dental Tribune sprak de winnaars over dit eervolle moment en wat ze met het prijzengeld gaan doen.

De titels Tandarts van het Jaar en Tandheelkundestudent van het Jaar komen toe aan een tandarts en student die zich recent op bijzondere wijze hebben ingezet voor de mondzorg. Hierbij gaat het om maatschappelijke inzet, inzet voor de beroepsgroep of inzet voor de branche en diegenen die daarin werkzaam zijn. De KNMT Mondzorg Award komt toe aan een persoon of groep personen met het beste initiatief op het gebied van het bevorderen van de mondgezondheid in Nederland of daarbuiten, het bevorderen van de kwaliteit van de mondzorg of het versterken van de (reputatie van de) beroepsgroep of branche.

Tandarts van het Jaar: Arjan van den Dorpel

“De nominatie was een totale verrassing voor me,” vertelt tandarts Van Den Dorpel uit Yerseke. Zijn collega-tandartsen nomineerden hem voor de prijs en hij kreeg de onderscheiding voor zijn tomeloze inzet om het tekort aan tandartsen en assistenten op de agenda te krijgen. “Er waren uiteindelijk tachtig nominaties die door een jury zijn beoordeeld. Als je dan op de shortlist van drie genomineerden komt, ga je wel rekening houden met een prijs,” vertelt Van Den Dorpel enthousiast.

Van den Dorpel is al achttien jaar actief binnen de KNMT in verschillende kaderfuncties. “Ik heb het bestuur ondersteund en ben betrokken geweest bij het ontwikkelen van een visie op de tandheelkunde. De laatste vier jaar heb ik me vooral ingezet voor het capaciteitsprobleem in de periferie van het land, met name in Zuidwest-Nederland. Dit thema agendeerde ik vaak bij de KNMT vergaderingen en samen met anderen nam ik namens de KNMT zitting in de Kamer Mondzorg van het Capaciteitsorgaan.”

Om aandacht te vragen voor het capaciteitsprobleem benaderde Van den Dorpel de politiek in Zeeland. “Uit alle cijfers blijkt dat jonge mensen vaak blijven hangen in het sociale leven van hun studietijd. Het is dus moeilijk om mensen uit Amsterdam, Groningen of Nijmegen de provincie in te krijgen. Daarom zou een opleiding tot tandarts in Rotterdam het zuidwesten van het land kunnen helpen. Over dit thema hebben we bijvoorbeeld de commissie Economie van Provinciale Staten benaderd. Ook hebben we brieven geschreven naar de verantwoordelijke ministers,” vertelt Van den Dorpel.

De € 500 aan prijzengeld die doneert hij aan de Sociale Tandarts Rotterdam, die ook een Apollonia Award won. Van den Dorpel: “Het is uitermate eervol dat je door de KNMT-leden gewaardeerd wordt, maar ik vind het passend dat het geld terecht komt op een plek waar het het hardste nodig is. De Sociale Tandarts is een structureel en lovenswaardig project dat al een aantal jaar loopt. Daar kan het geld goed besteed worden.”

Tandheelkundestudent van het Jaar: Christianne Bijman

Bijman is zesdejaars tandheelkundestudent aan het Radboudumc, waar ze als studentlid de studenten vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur. Uit het juryrapport van de Apollonia Awards: ‘Als studentlid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc laat zij ook binnen de besluitvorming telkens weer het studentperspectief aan bod komen. Hun welzijn en vitaliteit staan voorop!’

“Ik kreeg een mailtje dat ik genomineerd was en ik was heel verbaasd,” vertelt Bijman. “De opleidingsdirecteur Wil van der Sanden bleek me te hebben opgegeven. Ik voelde me heel erg vereerd, helemaal toen ik de prijs ook nog won. Daar ben ik ontzettend trots op.”

“Vanuit de Raad van Bestuur kon ik het studentperspectief laten horen, bijvoorbeeld op het plan van de overheid om de tandheelkundeopleiding van zes naar vijf jaar te verkorten,” vervolgt Bijman. “We hebben een brief geschreven vanuit de studenten van de drie faculteiten, waarin we onderbouwden dat de verkorting een slecht plan is. Dat is goed aangekomen bij de ministeries.”

Bijman komt net terug van een vierweekse reis naar Nepal, waar ze haar prijzengeld direct nuttig besteed heeft. “Ik deed daar mee aan een vrijwilligersproject om mensen van acute mondzorg te voorzien. Het geld droeg ik bij voor onder andere ons verblijf en materialen. De gezondheidszorg daar is van een heel ander niveau dan in Nederland. Mensen komen met een dikke wang, parodontale problemen of veel cariës en dan is het zaak om vooral hun pijn te verlichten. Een heel waardevol project om aan bij te dragen!”

KNMT Mondzorg Award: Sociale Tandarts Rotterdam

De Sociale Tandarts Rotterdam zet tandartsen in die op vrijwillige basis gratis mondzorg verlenen aan mensen die in armoede leven en acute gebitsklachten hebben. De afgelopen jaren heeft de organisatie 1500 mensen in nood kunnen helpen. Het gaat daarbij om dak- en thuislozen, maar ook om werkenden, chronisch zieken of mensen in de AOW die tandartskosten niet meer kunnen betalen.

“Dit is een mooie bekroning op de inzet van alle tandartsen de afgelopen vier jaar,” vertelt Anna Tak, coördinator bij de Sociale Tandarts Rotterdam. “Die zetten zich allemaal kosteloos in. Op onze laatste tandartsdag hielpen bijna tweehonderd mondzorgprofessionals mee. Dit jaar hebben zich naast tandartsen ook veel mka-chirurgen, tandtechnici en mondhygiënisten aangesloten.”

Didi Landman, die als straattandarts bekend staat en elke donderdag actief is voor de Sociale Tandarts Rotterdam, was compleet verrast door de nominatie. Zij was dubbel genomineerd, want ze dong ook mee voor de prijs van Tandarts van het Jaar. “Toen ik de uitnodiging van de KNMT kreeg, dacht ik dat het spam was, omdat ik de prijs nog niet kende,” vertelt Landman. “Ik heb de ledenservice gebeld om dit te melden, maar toen hoorde ik dat we echt genomineerd waren.”

Het prijzengeld komt ten goede aan de stichting, waar elke cent broodnodig is. Landman: “We zijn er ontzettend blij mee en met het geld kunnen we veel daklozen helpen. Nu zijn we bijvoorbeeld plaatjes en prothesen aan het maken en daar kunnen we het geld goed voor gebruiken. En: door de bekendheid krijgen we weer meer donaties, dus dat is heel fijn!”

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement