DT News - Netherlands - Roep om aandacht voor mondzorg in regeerakkoord

Search Dental Tribune

Roep om aandacht voor mondzorg in regeerakkoord

Redactie Dental Tribune Nederland

Redactie Dental Tribune Nederland

za. 12 februari 2022

Bewaar

NAARDEN – Naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord heeft het bestuur van het Ivoren Kruis een brief aan het kabinet opgesteld om aandacht te vragen voor de mondzorg. Gezondheidszorg komt namelijk wel in het akkoord voor, maar niet specifiek de mondzorg.

In het coalitieakkoord wordt gesteld dat “gezondheid voor iedereen van groot belang is”, maar de mondzorg wordt hierbij niet genoemd. Het Ivoren Kruis benadrukt in de brief dat de mondzorg al jaren grote en diverse knelpunten kent, die onder de aandacht gebracht moeten worden. De gebitsgezondheid van de jeugd gaat, met name in kwetsbare populaties, achteruit en de behandeling van kinderen onder algehele anesthesie is sterk toegenomen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de mondgezondheid een duidelijke invloed heeft op het algemeen welzijn en de gezondheid.

In het huidige stelsel is volgens het Ivoren Kruis de preventie van ziekten onderbelicht, wat de overgang van cure naar care belemmert. Het stelsel zou begeleiding van patiënten (care) meer moeten stimuleren. Daarnaast zou de toegankelijkheid tot de mondzorg voor rijk én arm volledig mogelijk moeten zijn, aldus het Ivoren Kruis.

Het Ivoren Kruis pleit voor het instellen van een stuurgroep met een breed professioneel en maatschappelijk draagvlak. Deze moet de opdracht krijgen voorstellen te doen om verbetering te bewerkstelligen van (georganiseerde) mondzorg voor de jeugd als onderdeel van de integrale zorg voor de jeugd en van de toegankelijkheid van de mondzorg voor volwassenen.

(bron: Ivoren Kruis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement