DT News - Netherlands - Regeerakkoord: gevolgen voor de zzp-tandarts

Search Dental Tribune

Regeerakkoord: gevolgen voor de zzp-tandarts

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 17 oktober 2017

Bewaar

DEN HAAG – In het regeerakkoord heeft de nieuwe coalitie aangekondigd de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) te zullen vervangen. De Wet DBA, belangrijk voor veel zzp’ers en bedrijven die met hen samenwerken, zorgde voor veel onrust en raakte te veel echte zelfstandige ondernemers. Beroepsvereniging ANT liet Niels van den Burg van KBS Advocaten de mogelijke gevolgen van deze wijziging voor tandartsen op een rij zetten.

De nieuwe wet moet enerzijds echte zelfstandig ondernemers (en de mensen die hen inhuren) de zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid, met name aan de onderkant van de markt, voorkomen. Bij de uitwerking van de wet zullen veldpartijen betrokken worden en zijn zowel de handhaafbaarheid als de effecten op de administratieve lasten van belang, valt in het regeerakkoord verder te lezen.

De ANT benadrukt dat het nog even zal duren voordat de nieuwe wet er ligt. De plannen dienen eerst in een wetsvoorstel te worden opgenomen en vervolgens dient de nieuwe wet nog door de Eerste en Tweede Kamer te worden aangenomen. De beroepsvereniging adviseert tot die tijd gebruik te maken van het modelcontract voor zzp’ers op hun website.

Advocaat Van den Burg verwacht de volgende gevolgen van de nieuwe wet voor de tandarts:

  • In het regeerakkoord staan enkele uitgangspunten benoemd die de regeringspartijen in de nieuwe wet willen opnemen. Het eerste uitgangspunt is dat als sprake is van een laag uurtarief (15-18 euro) en een lange contractduur of een laag uurtarief voor het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, in de regel sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst. Vermoedelijk zal dit niet gelden voor zzp-tandartsen, want die vallen over het algemeen niet onder dit lage uurtarief.

 

  • Het tweede uitgangspunt is dat bij een hoog uurtarief van >75 euro per uur en een korte contractduur (<1 jaar) of een hoog tarief van >75 euro per uur voor het verrichten van niet-reguliere bedrijfsactiviteiten, er een opt-out mogelijkheid komt voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen. Voor tandartsen kan de opt-out een mogelijkheid zijn bij een korte samenwerking. De opt-out bij niet-reguliere bedrijfsactiviteiten lijkt niet mogelijk voor zzp-tandartsen, aangezien een zzp-tandarts in de regel wél reguliere bedrijfsactiviteiten van een tandartspraktijk verricht.

 

  • Het derde uitgangspunt betreft een opdrachtgeversverklaring. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als sprake is van een uurloon boven het ‘lage tarief’. De zzp-tandarts die deze verklaring invult en verkrijgt, kan zijn opdrachtgever daarmee zekerheid bieden, vergelijkbaar met de situatie die bestond onder de VAR-verklaring. Uiteraard geldt ook hier de beperking dat schijnconstructies niet mogen en dat niet naar waarheid ingevulde verklaringen geen bescherming bieden. De crux zit hem er dan in of de opdrachtgever kon weten dat de verklaring niet juist was ingevuld. Bij schijnconstructies zal dat veelal wel het geval zijn. Voor zzp-tandartsen lijkt deze opdrachtgeversverklaring vooralsnog de meest reële optie, maar het hangt wel af van de voorwaarden die hierbij gesteld gaan worden. Die voorwaarden moeten nog met de veldpartijen worden afgestemd, en zijn daarom op dit moment nog niet bekend.
    (bron: ANT/ kabinetsformatie2017.nl)
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement