DT News - Netherlands - Start lezingenreeks ‘Topsport en Mondgezondheid’

Search Dental Tribune

Start lezingenreeks ‘Topsport en Mondgezondheid’

Foto: (Canva/filadendron)
Kees Adolfsen

Kees Adolfsen

di. 4 oktober 2022

Bewaar

Zeist – Op maandag 27 september jl. vond op de KNVB Campus de aftrap plaats van een reeks van zeven lezingen waarin de relatie tussen topsport en mondgezondheid centraal staat. De reeks is een initiatief van SportsInjuryLab Academy, in samenwerking met Easier Dental Care. Fysiotherapeut Henny Solleveldt vraagt vanuit SportsInjuryLab al enkele decennia aandacht voor de nauwe relatie tussen de mondgezondheid en gebitsstatus van topsporters en hun blessuregevoeligheid.

In de lezingenreeks wordt de relatie tussen (top)sport en mondgezondheid vanuit diverse hoeken belicht. Zo zal vanuit ACTA de speekselsamenstelling als potentiële biomarker in blessurepreventie worden besproken. Ook zijn er lezingen over voeding (‘de bewuste kantine’), mentale weerbaarheid en de relatie tussen craniële ontwikkeling en prestaties bij jeugdige sporters

De aftrap werd verzorgd door tandarts Arjan Starrenburg, die door Solleveldt werd geïntroduceerd met een kort betoog vanuit de fysio-kant. Dat bleek verrassend goed aan te sluiten bij Starrenburgs benadering vanuit tandheelkundig perspectief. Centraal punt in hun betoog: het mondgebied is uitzonderlijk rijk aan zenuwweefsel. Vooral de proprioceptoren in de peridentale ligamenten hebben een belangrijke rol in de balans en het functioneren van het gehele bewegingsapparaat. Starrenburg zoomde, met onder meer een live demonstratie van de T-Scan, in op de effecten van onevenwichtige kauwkrachten.

De KNMT-geaccrediteerde lezingen hebben een interactief karakter en zijn behalve voor mondzorgprofessionals ook bedoeld voor (top)sporters, fysiotherapeuten, osteopaten en clubartsen. Nog zes maandagavonden tot en met april (zie voor de agenda: academy.sportsinjurylab.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement