Dental Tribune Netherlands

Twee nieuwe hoogleraren mondgezondheid en preventie

(foto: 123RF/Weerapat Kiatdumrong)
July 28, 2020

In het kader van het Fenna Diemer-Lindeboom leerstoelenprogramma bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zijn twee nieuwe hoogleraren benoemd. Dagmar Else Slot is benoemd tot hoogleraar Preventie in de mondzorg, in het bijzonder de klinische toepassing. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft met deze benoeming een primeur te pakken. Slot is verbonden aan de sectie Parodontologie van ACTA en is de eerste mondhygiënist die benoemd wordt tot hoogleraar. Monique van der Veen is benoemd tot hoogleraar Monitoring in mondgezondheid en preventie.

Dagmar Else Slot
De leerstoel van Slot richt zich op preventie van ziekten van de harde en zachte mondweefsels. Haar specifieke expertise is gericht op systematische reviews over preventieve mondverzorgingsadviezen en instructies van mondzorgverleners aan patiënten. Hiermee heeft zij bijgedragen geleverd aan internationale werkgroepen en richtlijnen. Met deze leerstoel wil Slot zich richten op het belangrijke perspectief van de inhoud en vorm van de dagelijkse mondverzorgingsadviezen. De leerstoel heeft als uiteindelijk doel de mondgezondheidswetenschap dichter bij de dagelijkse mondzorgpraktijk te brengen.

Monique van der Veen
Van der Veen doet onderzoek naar monitoring binnen de mondgezondheid en gepersonaliseerde preventie die is gericht op individuen en specifieke groepen in de samenleving. Hierbinnen worden er grote verschillen in de mondgezondheid gezien. Deze verschillen houden vaak verband met zaken zoals leeftijd, migratieachtergrond, aanwezigheid van systematische ziekten of handicaps en sociaal-economische status. Met ‘community service learning’ projecten (CSL-projecten) werkt Van der Veen aan interventies die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Op deze manier wordt geprobeerd de verschillen in mondgezondheid binnen verschillende groepen in de samenleving te verkleinen.

(bron: ACTA)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International