Dental Tribune Netherlands

Subsidieaanvragen bij Eklund Stichting

May 06, 2020

Vanaf 1 tot 31 mei 2020 kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend op eklundfoundation.org voor tandheelkundig onderzoek en onderwijs. Er is een fonds van 200.000 euro beschikbaar voor 2020.

Experimentele en klinische studies in alle velden binnen de tandzorg zijn welkom. Studies die gerelateerd zijn aan parodontologie, implantologie of cariologie krijgen echter voorrang. Aanvragers kunnen voor de gehele studie of voor een deelproject subsidie aanvragen. De aanvragen die subsidie krijgen, worden in de herfst van 2020 bekend gemaakt.

Om hun langdurige relatie met de professionele tandheelkundige gemeenschap te vieren, heeft de familie Eklund de Eklund-stichting opgericht. De stichting geeft de komende vijf jaar beurzen weg.
Projecten die de voorgaande jaren werden ondersteund hebben betrekking op parodontologie en implantologie. Deze onderzoeken vonden onder andere plaats in Nederland.

Kijk voor meer informatie over het indienen van een aanvraag op www.eklundfoundation.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International