DT News - Netherlands - Suikertaks kan aantal tandextracties bij kinderen verminderen

Search Dental Tribune

Suikertaks kan aantal tandextracties bij kinderen verminderen

CAMBRIDGE, VK – Cariës is de belangrijkste oorzaak van geplande ziekenhuisopnames bij kinderen tussen de 5 en 9 jaar in het Verenigd Koninkrijk. De ziekte zorgt voor bijna 90% van de tandextracties in deze leeftijdsgroep. Aangezien frisdrankconsumptie een risicofactor is voor cariës hebben Britse onderzoekers onderzocht of een in 2018 ingevoerde belasting op suikerhoudende dranken het aantal ziekenhuisopnames voor tandextracties als gevolg van cariës verminderde. De resultaten suggereren dat de belasting leidde tot 12% minder extracties bij kinderen.

De onderzoekers bestudeerden voor het onderzoek NHS-ziekenhuisopnamegegevens van januari 2012 tot februari 2020. Binnen deze periode viel inwerkingtreding van de veelbesproken wet. Ze ontdekten dat het gemiddelde incidentiepercentage van ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per maand daalde van 31,0 in de periode voor de inwerkingtreding tot 28,5 in periode daarna; een vermindering van 12%. “Op basis van een populatie van 12.699.899 kinderen van 0 tot 18 jaar in Engeland in 2020 komt deze vermindering overeen met een geschatte 5.638 ziekenhuisopnames per jaar die dan voorkomen worden,” aldus de studie.

De waargenomen daling van het aantal ziekenhuisopnames was het grootste bij de leeftijdsgroepen 0 tot 4 jaar en 5 tot 9 jaar. Het ging om een daling van respectievelijk 6,5 en 3,3. Dit was volgens de onderzoekers significant, vanwege de grotere kans dat jongere kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis voor tandextracties door cariës. De onderzoekers namen geen significante verandering waar in het aantal opnames bij de leeftijdsgroepen 10 tot 14 jaar en 15 tot 18 jaar.

Het aantal opnames bleek ongeveer vijf keer hoger te zijn in de armste gebieden van het land. Maar de dalingen onder de jongere leeftijdsgroepen vonden plaats in alle geografische gebieden, ongeacht de sociaaleconomische status.

Prof. Sumantra Ray, uitvoerend directeur van het NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health, stelt in een persbericht: “We zijn blij met de publicatie van dit onderzoek, dat probeert verbanden te leggen tussen beleidsveranderingen op hoog niveau en de impact op vroege mondgezondheidsresultaten. Een ongunstige mondgezondheid kan een aanzienlijke last leggen op tandheelkundige diensten gedurende de levensloop.”

“De economische effecten hiervan zijn duidelijker te merken door de huidige uitdagingen om uitgebreide dekking van tandheelkundige zorg te bieden,” vervolgt Ray. “Hoewel dit onderzoek methodologische beperkingen heeft die het moeilijk maken om conclusies te trekken over causale verbanden, biedt dit artikel de basis om verder beleidsonderzoek op te zetten dat oorzaak en gevolg duidelijk verbindt.”

De studie, getiteld “Estimated impact of the UK soft drinks industry levy on childhood hospital admissions for carious tooth extractions: Interrupted time series analysis”, werd op 14 november 2023 online gepubliceerd in BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Invoering suikertaks

In april 2018 is in het VK een suikerbelasting ingevoerd om de toenemende obesitas onder kinderen aan te pakken. Het gaat om een gestaffelde heffing die wordt toegepast op frisdranken die in het VK worden verkocht. Dranken met 5 tot 8 gram toegevoegde suiker hebben een extra belasting van £0,18 per liter (€0,20) en die met meer dan 8 gram hebben een extra belasting van £0,24 per liter.

 

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement