DT News - Netherlands - Kinderen met cariës gebaat bij NRC

Search Dental Tribune

Kinderen met cariës gebaat bij NRC

Omslag van het cahier, behorende bij de nieuwe eLearning van AccreDidact.
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

wo. 3 oktober 2012

Bewaar

HOUTEN – De niet-restauratieve caviteitsbehandeling (NRC) is een aanbevelenswaardige strategie bij kinderen met cariës. Dat blijkt uit de nieuwe eLearning van AccreDidact, die gebaseerd is op de recent gepubliceerde richtlijn voor de behandeling van cariës bij kinderen. Auteur dr. René Gruythuysen is publicist, onderzoeker en PAOT-docent pedodontologie en cariologie. Daarnaast was hij tot 2012 lid van de Werkgroep Mondzorg voor de Jeugd.

Aan de richtlijn, die eerder dit jaar werd gepubliceerd, ging een langdurige en soms hoogoplopende discussie vooraf. Onder de voor- en tegenstanders van een restauratieve aanpak bij kinderen met cariës bevonden zich prominente deskundigen in de kindertandheelkunde. De uiteindelijke richtlijn wees uit dat de aanhangers van de niet-restauratieve aanpak het laatste woord hebben gehad, mede gezien de positieve manier waarop NRC naar voren wordt gebracht. In het AccreDidact-programma schrijft Gruythuysen uitvoerig over de beginselen en verantwoording van NRC. Hij doet dit aan de hand van overvloedig beeldmateriaal.

NRC is een vorm van tertiaire preventie, bestaande uit een samenhangend pakket van weinig belastende, niet-restauratieve handelingen, zo is in de eLearning te lezen. Het doel van NRC is de geconstateerde cariësactiviteit bij cavitatie van één of meer gebitselementen af te remmen of te stoppen. De methode begint met een informed consent, waarna de cariëslaesies toegankelijk worden gemaakt die op andere wijze niet bereikbaar zijn voor reiniging. Daarna brengt de tandarts middelen aan die bijdragen aan de remineralisatie van het dentine, zoals een fluoridevernis. Vervolgens dient de tandarts de cariëslaesies goed te monitoren en is effectieve communicatie en verslaggeving van belang, in de vorm van een geïndividualiseerde aanpak. Het AccreDidact-programma gaat gedetailleerd in op al deze stappen.

Gruythuysen haalt twee onderzoeken aan die de wetenschappelijke basis vormen van het NRC-concept. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat door stelselmatige reiniging met fluoridetandpasta het cariësproces in het dentine kan worden afgeremd of zelfs stopgezet. Het blijkt dus mogelijk te zijn actieve cariëslaesies te inactiveren.

Het terughoudend behandelen van kinderen is in de ogen van Gruythuysen in Nederland geen vanzelfsprekendheid. Het risico van onnodig restauratief ingrijpen wordt nogal eens onvoldoende onderkend, terwijl het in de medische zorg onthutsende proporties heeft aangenomen, schrijft hij. Door ingrijpende behandelingen kan het kind fysiek en psychisch zwaar worden belast. NRC is een methode die op korte en lange termijn een optimaal resultaat oplevert voor het kind.

Meer informatie over de geaccrediteerde eLearning Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling van AccreDidact is te vinden op www.accredidact.nl.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement