DT News - Netherlands - Tandheelkundige afwijkingen bij kinderen met kanker

Search Dental Tribune

Tandheelkundige afwijkingen bij kinderen met kanker

Redactie Dental Tribune Nederland

Redactie Dental Tribune Nederland

zo. 12 juni 2022

Bewaar

JERUZALEM, ISRAËL – De prevalentie van dental developmental anomalies (DDA) bij kinderen die kanker gehad hebben verschilt door het type kankerbehandeling, volgens onderzoekers van de Hebrew University (HU)-Hadassah School of Dental Medicine.

In de nieuwe studie, die gepubliceerd werd in Nature, beoordeelden onderzoekers de prevalentie van DDA onder overlevenden van kinderkanker met betrekking tot het type behandeling: chemotherapie, bestraling of een operatie. Daarnaast werden het type ziekte en de leeftijd ten tijde van de behandeling meegenomen in het onderzoek. Een combinatie van chemotherapie en bestraling, specifiek bestraling bij het hoofd en de nek, bleek een hoger risico op DDA te geven. Volgens de onderzoekers kunnen de eerste signalen van dentale afwijkingen binnen één of twee jaar na de behandeling verwacht worden.

“De behandeling van kinderkanker is een succesverhaal van de moderne geneeskunde,” stelde Dr. Elinor Halperson van de HU. “Er zijn nu succesvolle behandelingen beschikbaar voor ziektes die voorheen onbehandelbaar waren. Aan de andere kant lijken kinderen in het bijzonder kwetsbaar te zijn voor de schadelijke effecten van bestraling en chemotherapie. Deze groeiende groep van overlevenden van kinderkanker verdient aanzienlijke aandacht van de medische en tandheelkundige gemeenschap bij het vaststellen van risico’s in de toekomst.”

Het onderzoek werd afgenomen onder 121 deelnemers, die jaarlijkse onderzoeken ondergingen tussen 2017 en 2019, inclusief volledige tandheelkundige onderzoeken. Onderzoekers analyseerden de dossiers van patiënten die voordat zij 18 waren een behandeling tegen kanker ondergingen aan de HU-Hadassah’s Department of Pediatric Hematology-Oncology.

Bij bijna de helft van de proefpersonen (46%) werd DDA aangetroffen, in 9% van de tanden. Afwijkingen waren prevalent in 43% van de kinderen die chemotherapie ondergingen zonder bestraling, bij 52% van de kinderen die zowel chemotherapie als bestraling ondergingen en bij 60% van de kinderen die bestraling van de nek of het hoofd kregen. Patiënten die alleen chemotherapie ondergingen op een leeftijd van 6 jaar of jonger hadden veelal misvormde tanden. Er was geen chemotherapeutisch middel dat specifiek gelieerd kon worden aan een hoger risico op tandheelkundige bijwerkingen.

Opvallend waren onder andere missende of kleine tanden, schade aan de wortelontwikkeling en de structuur van het glazuur, sterke retentie van de melktanden, impactie, voortijdige eruptie, verminderde kaakmobiliteit, onvermogen om de mond of kaak te openen en gezichtsvervormingen.  De opvallendste verschillen tussen afwijkingen bij jongens en meisjes waren een hogere incidentie van microdontie bij vrouwen en een grotere prevalentie van rotte tanden bij mannen.

“Dit toont het belang van mondzorg aan bij mensen die een oncologische behandeling hebben ontvangen voor zij 6 jaar waren, in het bijzonder als het gecombineerd was met bestraling van de nek of het hoofd,” legde Halperson uit. “Dit soort correlationeel onderzoek kan worden gebruikt in grote medische centra om de risico’s van nadelige tandheelkundige effecten van specifieke behandelingen in bepaalde stadia van de ontwikkeling van kinderen vast te stellen en om internationale richtlijnen voor behandelingen en nazorg op te stellen.”

(bron: American Friends of the Hebrew University)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement