DT News - Netherlands - Taakherschikking: waar kiest de patiënt voor?

Search Dental Tribune

Taakherschikking: waar kiest de patiënt voor?

Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma. 9 april 2018

Bewaar

Er is al veel gesproken over het besluit van de minister om de mondhygiënist o.a. zelfstandig kleine vullingen te laten aanbrengen en röntgenfoto’s te laten beoordelen. De meeste tandartsen zijn daar fel op tegen en laten dat ook ruimschoots weten. Weinig aandacht is er echter voor de vraag: wat wil de patiënt eigenlijk? Zullen zij zich massaal laten behandelen door een mondhygiënist, of kiezen zij voor de tandarts? Verry van Rossum, trainer-coach en consultant voor tandartspraktijken, betoogt in deze ingezonden bijdrage dat de tandarts die keuze sterk kan beïnvloeden.

Is het een verstandig besluit?
Tandartsen hebben massaal gereageerd op het besluit en in grote meerderheid aangegeven dat de taakherschikking vanuit kwaliteitsoogpunt sterk is af te raden. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Het is ook mijn overtuiging dat de tandarts de regie heeft over de mondgezondheid van de patiënt. Nadat de patiënt het akkoord heeft gegeven over de behandeling, bepaalt de tandarts hoe en door wie de behandeling wordt uitgevoerd, welke taken worden gedelegeerd en aan wie. Door taken te delegeren, kan de productiecapaciteit worden verruimd.

Wat wil de patiënt?
In de kwestie rond taakherschikking is niet onderzocht hoe patiënten tegen het besluit van de minister aankijken. Zullen zij massaal gaan kiezen voor het behandelen van onder andere primaire cariës door de mondhygiënist? Mijn overtuiging is dat dit niet zal gebeuren. De belangrijkste reden daarvoor is de vertrouwensband tussen de patiënt en de tandarts; het meest waardevolle in uw praktijk. Toch zullen er patiënten zijn die de gang naar de mondhygiënist voor de tot nu toe voorbehouden handelingen wel zullen overwegen.

Door op de juiste wijze met patiënten in gesprek te blijven, kunt u de wens van de patiënt beïnvloeden. Wanneer u een caviteit constateert bij een patiënt en aangeeft dat deze hersteld moet worden, zal het merendeel de behandeling ook gewoon door u laten doen. Een enkeling zal u vragen of het ook bij de mondhygiënist kan. Dan komt het aan op goede communicatie om de patiënt voor de tandarts te doen kiezen. Deze argumenten helpen hierbij:

a. Kwaliteit
U kunt de patiënt vragen hoe belangrijk kwaliteit voor haar of hem is. Logischerwijs zal een patiënt aangeven dat kwaliteit belangrijk is. Vervolgens kunt u aangeven wat u doet aan kwaliteit, zoals de ervaring die u heeft, uw investeringen in de nieuwste technieken om voortdurend de kwaliteit hoog te houden.

b. U mag alle behandelingen doen
Stel nu dat de cariës dieper zit dan gedacht, en de mondhygiënist kan/mag de behandeling daarom niet verder afmaken? De patiënt moet dan met een open element alsnog naar de tandarts komen om de behandeling af te laten maken.

c. Een kies vullen is meer dan alleen composiet aanbrengen
Na het vullen zal goed gekeken moeten worden of de occlusie nog naar wens is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vulling te ‘hoog’ is aangebracht.

d. Foto's beoordelen
Bij het beoordelen van röntgenfoto’s gaat het om veel meer dan alleen kijken of er een gaatje in het element zit. Daar is de tandarts speciaal voor opgeleid, de mondhygiëniste in mindere mate. Bij controle door de mondhygiënist worden mogelijk extra röntgenfoto’s gemaakt, wat meer kosten met zich meebrengt.

Oefen bij het inbrengen van bovengenoemde argumenten geen druk uit. Door een of meer vragen te stellen en de juiste argumenten te geven, zullen de meeste patiënten voor u kiezen. Daarbij is het vertrouwen dat de patiënt in u heeft onbewust van doorslaggevende waarde. Uitgaan van uw eigen kracht is kortom de sleutel om de patiënt te overtuigen.

Verry van Rossum is als trainer-coach en consultant actief geweest in verbetertrajecten voor commerciële en overheidsorganisaties. Vanuit die werkzaamheden is hij cursussen gaan geven aan tandartsen en hun assistenten. Als medeoprichter van PDI heeft hij inmiddels meer dan twaalf jaar ervaring in het verbeteren van de organisatie in tandartspraktijken door de implementatie van het meerkamerconcept. Zie www.pdi-nl.nl.

 

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement