DT News - Netherlands - Tandartspraktijken gecontroleerd op stralingsveiligheid

Search Dental Tribune

Tandartspraktijken gecontroleerd op stralingsveiligheid

(foto: Canva/Edward Olive)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

do. 4 februari 2021

Bewaar

UTRECHT De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is begonnen met het controleren van tandartspraktijken, schrijft de KNMT op haar website. In van tevoren aangekondigde keuringen wordt beoordeeld of de regels rondom radiologie, stralingsbescherming en röntgenapparatuur worden nageleefd.

De ANVS benadert 500 praktijken die nog geen registratie of vergunning hebben aangevraagd voor het gebruik van röntgentoestellen. De inspecties zullen digitaal verlopen, waarbij  de praktijken verplicht worden een vragenlijst van 15 minuten in te vullen. De antwoorden zullen aantonen of een praktijk voldoet aan de Kernenergiewet, het Besluit van basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en de bijbehorende regelingen.

Praktijken krijgen tot 15 april 2021 de tijd om eventueel zaken op orde te stellen. Hierna zal de ANVS de registraties en vergunning gaan controleren. Wanneer deze na 15 april niet blijken te voldoen, zal de ANVS sancties opleggen. Er kan een direct verbod komen op het maken van opnamen, dat pas opgeheven zal worden wanneer de stralingsbescherming naar behoren is geregeld.

Ook vóór 15 april kan de ANVS al sancties opleggen. Dit zal dan echter niet op grond van het niet naleven van de registratie- en vergunningsplicht zijn.

De KNMT noemt, aan de hand van de richtlijn ‘Tandheelkundige radiologie’, vijf belangrijke punten waaraan tandartspraktijken moeten voldoen:

  1. Alle röntgentoestellen moeten voor gebruik geregistreerd worden bij de ANVS. Deze verklaring dient u te bewaren in het KEW-dossier.
  2. Zorg dat u een vergunning heeft voor alle CBCT-toestellen in de praktijk.
  3. Zorg ervoor dat u en het team aan de (na)scholingseisen voor werken met röntgenapparatuur voldoen.
  4. Vermeld de naam van de stralingsbeschermingsdeskundige in het KEW-dossier. Deze deskundige hoeft niet aanwezig te zijn in de praktijk, maar moet wel geraadpleegd kunnen worden wanneer nodig.
  5. Laat jaarlijks de buizen controleren door een erkend bedrijf. Hierbij moet ook de lekstraling worden gemeten. Het bedrijf moet een vergunning van de ANVS hebben.

(bron: KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement