DT News - Netherlands - Van registreren naar stimuleren van bij- en nascholing

Search Dental Tribune

Van registreren naar stimuleren van bij- en nascholing

Eva Niermeijer. Foto: Joni Israeli
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 2 april 2024

Bewaar

UTRECHT – Eva Niermeijer startte in september 2023 met haar promotieonderzoek naar deskundigheidsbevordering in de mondzorg. Met behulp van data van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) wil ze inzicht krijgen in de scholingsbehoeften van tandartsen, zodat het KRT bij- en nascholing kan stimuleren.

“Voor tandartsen is het niet verplicht om bij- en nascholing te volgen, maar de kwaliteit van zorg is natuurlijk erg belangrijk. Middels dit onderzoek draag ik daar graag aan bij,” vertelt Niermeijer. “Het is opmerkelijk dat continue deskundigheidsbevordering geen verplichting is, want je moet je bewust zijn van wat je doet en waarom je iets doet. Hopelijk staan tandartsen straks – mede dankzij mijn onderzoek – positief tegenover het volgen van bij- en nascholing op een inzichtelijke en gestructureerde manier.”

Niermeijer is als (buiten)promovendus verbonden aan ACTA om wetenschappelijk onderzoek te doen naar deskundigheidsbevordering in de mondzorg. Het KRT financiert haar onderzoeksplek. Aan de basis van haar onderzoek staan de data die het KRT sinds 2007 verzamelt. Deze gegevens gaan bijvoorbeeld over wat voor cursussen tandartsen volgen en waar en wanneer ze zijn afgestudeerd.

Nieuwe focus KRT

Met het aantreden van Wil van der Sanden als KRT-voorzitter in 2021 verlegde het register zijn focus van registreren naar stimuleren van bij- en nascholing. Niermeijer: “Mijn onderzoek is daar onderdeel van. Het KRT is benieuwd naar de scholingsbehoeften van tandartsen in de verschillende fasen van hun loopbaan, zowel van zzp-tandartsen als van praktijkeigenaren. Ook wil het KRT weten of het scholingsaanbod aansluit bij het Raamplan Mondzorg 2020. Met de resultaten kunnen we uiteindelijk kijken hoe tandartsen gefaciliteerd kunnen worden in hun persoonlijke scholingsbehoeften.”

Op dit moment is Niermeijer bezig met literatuuronderzoek en houdt ze interviews met tandartsen. Het literatuuronderzoek richt zich op de verplichtingen voor scholing en herregistratie op Europees niveau en op de verschillen daarin tussen landen. Ook kijkt Niermeijer naar de gevolgen van het vrije verkeer van tandartsen binnen Europa.

Via diepte-interviews met tien tot vijftien tandartsen wil Niermeijer meer te weten komen over de motivatie van tandartsen om zich bij en na te scholen en over de mogelijke belemmeringen daarbij. Deze dataverzameling is gericht op alle tandartsen en niet alleen op KRT-geregistreerde tandartsen. Zo bereikt Niermeijer ook de groep die nog geen of weinig bij- en nascholing volgt, of deze nog niet via het KRT registreert. Ze vraagt tandartsen of een verplicht systeem gewenst is en hoe dat eruit zou moeten zien. Een vervolgstap van het onderzoek is een grotere enquête over dit onderwerp.

Tandartsen blijven praktisch

Sinds de coronatijd hebben tandartsen andere behoeften wat betreft scholing. “Nu vinden ze het vooral belangrijk dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze een online scholing volgen. Maar tandartsen blijven heel praktisch, dus hands-on scholingen zijn ook populair. Die hebben bovendien als voordeel dat je uit je eigen omgeving komt en andere collega’s spreekt,” vertelt Niermeijer.

Niermeijer hoopt dat tandartsen in de toekomst gestimuleerd worden om breed naar zichzelf en de patiënt te kijken, zodat ze weten wat nodig is om het vak goed te blijven uitoefenen. Hierbij is een persoonlijk ontwikkelingsplan onontbeerlijk. “Het is niet de bedoeling dat je alleen cursussen volgt die je leuk vindt. Je moet ook kijken naar je ontwikkelpunten. Het KRT werkt aan een nieuwe website met een portfoliosysteem dat daaraan bijdraagt. Als je zelf inzicht hebt in wat je al hebt gedaan en bericht krijgt met een persoonlijk scholingsaanbod, stimuleert dat om verder te leren,” licht Niermeijer toe.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement