DT News - Netherlands - De rol van tandartspraktijken bij herkennen van en reageren op misbruik en verwaarlozing

Search Dental Tribune

De rol van tandartspraktijken bij herkennen van en reageren op misbruik en verwaarlozing

Alert blijven, de bevordering van open communicatie en een effectieve samenwerking met diverse gezondheids- en sociale zorgsystemen zijn essentieel om mensen die te maken hebben met misbruik en verwaarlozing te identificeren en te ondersteunen. Foto: 123RF

DUNDEE, VK ‒ De complexiteit en de onderregistratie van misbruikzaken in de samenleving maken het voor zorgverleners cruciaal om waakzaam en proactief te blijven in het beschermen van het welzijn van patiënten. Als belangrijk contactpunt nemen tandartsen een unieke positie in bij het waarnemen van tekenen van misbruik en verwaarlozing. Een recente samenvatting in het British Dental Journal somt belangrijke aanbevelingen en toepassingen op die tandartspraktijken in staat kunnen stellen om effectief aan hun beschermingsplicht te voldoen.

Training en bewustzijn

Tandartsen worden aangemoedigd om hun training up-to-date te houden en veelvoorkomende beschermingsterminologie en tekenen van misbruik te kennen, om ervoor te zorgen dat ze goed zijn toegerust om potentiële gevallen van verwaarlozing of mishandeling te herkennen en erop te reageren. Dit betreft verschillende vormen van misbruik, waaronder fysiek, emotioneel, seksueel en financieel misbruik.

Het herkennen van tekenen van misbruik en verwaarlozing houdt in dat men let op lichamelijk letsel, veranderingen in het gedrag van de patiënt of andere indicatoren die erop wijzen dat een patiënt lijdt. Zo kunnen verwondingen op plaatsen die niet per ongeluk kunnen worden beschadigd of inconsistenties in de verklaring van verwondingen wijzen op fysiek misbruik. Emotionele en psychologische signalen zijn eveneens belangrijk; bij slachtoffers kan onder meer sprake zijn van een laag zelfbeeld, teruggetrokkenheid of angst.

Gepaste interacties

Effectieve communicatie en een niet-veroordelende benadering zijn essentieel om patiënten aan te moedigen open te zijn over hun ervaringen. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving kan de kans op openheid aanzienlijk vergroten, wat essentieel is voor het bieden van de nodige ondersteuning en voor interventie.

Het is voor tandartspraktijken van groot belang om tekenen van misbruik te herkennen en erop te reageren door een  zorgomgeving te creëren met kennis van trauma en duidelijke beschermingsbeleidslijnen. Deze aanpak erkent de mogelijke impact van trauma op patiënten en voorkomt dat zorgpraktijken het trauma opnieuw opwekken, waardoor misbruikslachtoffers een ondersteunende en empowerende ervaring opdoen.

Praktijkbeleid en voorbereiding

Gedetailleerde documentatie en coördinatie tussen organisaties zijn cruciale aspecten van bescherming. Het bijhouden van precieze aantekeningen en op de hoogte zijn van de belangrijkste contacten voor iedere patiënt kan zorgen voor tijdige en gecoördineerde reacties op beschermingszorgen. Dit omvat onder meer de contactgegevens van verzorgers, huisartsen en eventueel betrokken zorgorganisaties.

Bovendien is het van essentieel belang om de specifieke wetgevingskaders en beschermingsbeleidslijnen binnen het werkgebied te begrijpen, aangezien deze aanzienlijk kunnen verschillen tussen verschillende regio’s. Bewustzijn van lokale beschermingsprocedures en wetgeving zorgt ervoor dat praktijkbeoefenaars effectief hun patiënten kunnen beschermen.

Het document, getiteld ‘Top tips: Adult and child support and protection for the dental practice’, werd op 23 februari 2024 gepubliceerd in British Dental Journal.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement