DT News - Netherlands - Voordelen van waterfluoridering in rijke landen mogelijk afgenomen

Search Dental Tribune

Voordelen van waterfluoridering in rijke landen mogelijk afgenomen

Onderzoek suggereert dat de voordelen van waterfluoridering, beschouwd als een van de grootste gezondheidsprestaties van de twintigste eeuw, hun grens hebben bereikt. Foto: 123RF

MANCHESTER, VK ‒ Onderzoekers van de Universiteit van Manchester hebben in het Verenigd Koninkrijk een baanbrekend onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de economische impact van waterfluoridering en de invloed ervan op de mondgezondheid bij volwassenen en adolescenten, waarbij populaties met ruime toegang tot topische fluoride zijn bekeken. Hoewel de bevindingen aangeven dat waterfluoridering nog altijd een positief effect heeft, zijn de voordelen niet substantieel. In landen met een hoog inkomen hebben de potentiële voordelen van enkel waterfluoridering hun hoogtepunt wellicht bereikt en zijn andere maatregelen, zoals het bevorderen van een omgeving die gezondere voedselkeuzes ondersteunt, misschien effectiever.

Initieel onderzoek naar de implementatie van gemeenschappelijke waterfluoridering ter bestrijding van cariës toonde een vermindering van wel twee derde aan in het gemiddelde aantal aangetaste elementen. "Fluoridering van drinkwater wordt terecht erkend als een van de grootste volksgezondheidsprestaties van de twintigste eeuw," aldus projectleider dr. Deborah Moore, onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Manchester, in een persbericht.

Zoals bij elke interventie in de volksgezondheid is voortdurende monitoring vereist, omdat de context van de implementatie zich steeds ontwikkelt. "Aangezien fluoridetandpasta's beschikbaar werden in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw (beschouwd als de belangrijkste factor in de spectaculaire afname van de prevalentie en de ernst van tandbederf) is de context van waterfluoridering veranderd," legde dr. Moore uit.

Hoewel de bredere acceptatie van waterfluoridering wordt beschouwd als een effectieve, kostenefficiënte volksgezondheidsstrategie voor levenslange bescherming tegen het geleidelijke ontstaan van cariës, is er beperkt bewijs voor de doeltreffendheid ervan bij volwassenen. In landen met een hoog inkomen is de aard van cariës veranderd van een snel voortschrijdende kinderziekte die leidt tot vroegtijdig verlies van elementen tot een langzaam voortschrijdende aandoening, waarbij voornamelijk volwassenen nu geraakt worden. Gezien het wijdverbreide gebruik van fluoridetandpasta en het toenemende aantal mensen dat de natuurlijke dentitie tot op latere leeftijd behoudt, heeft het onderzoeksteam in dit  nieuwe onderzoek geprobeerd om de tandheelkundige gezondheidsvoordelen voor volwassenen te beoordelen.

De onderzoekers gebruikten routinematig verzamelde gegevens over tandheelkundige behandelingen van de National Health Service (NHS) die werden ingediend tussen 2010 en 2020. Het onderzoek omvatte personen van 12 jaar en ouder die zorg ontvingen van tandheelkundige diensten van de NHS in Engeland, met in totaal 17,8 miljoen patiënten. De analyse omvatte het matchen van personen met blootstelling aan optimaal gefluorideerd drinkwater met degenen zonder die blootstelling, resulterend in een steekproef van 6,4 miljoen patiënten.

De bevindingen toonden aan dat het gemiddelde aantal invasieve NHS tandheelkundige behandelingen, zoals restauratie en extractie, 3% lager was in de groep met optimale waterfluoridering vergeleken met de controlegroep. Bovendien was het gemiddelde aantal aangetaste, ontbrekende en gevulde elementen 2% lager in de groep met optimale waterfluoridering. Er was geen opmerkelijk verschil in het gemiddelde aantal ontbrekende tanden per individu, en de gegevens leverden geen sterk bewijs dat waterfluoridering een significante invloed had op sociale ongelijkheden in de tandheelkundige gezondheid.

Implicaties voor de gezondheidseconomie

Tussen 2010 en 2020 bedroegen de geschatte kosten van optimale waterfluoridering in Engeland £ 10,30 (€ 12,05) per inwoner. Gedurende deze periode namen de kosten van tandheelkundige behandelingen van NHS-patiënten in gebieden met optimale fluoridering met 5,5% af, wat neerkwam op een besparing van £ 22,26 (€ 26,03) per persoon.

"Bij de patiënten in gebieden met optimale waterfluoridering was sprake van zeer kleine positieve gezondheidseffecten. Maar aangezien de kosten van NHS-tandheelkunde veel hoger zijn dan de kosten van waterfluoridering, resulteerde de relatief kleine afname van het aantal bezoeken aan de tandarts toch in een positief rendement voor de publieke sector. Dit rendement moet worden afgewogen tegen de verwachte kosten en de levensduur van eventuele kapitaalinvesteringen in waterfluoridering, inclusief nieuwe programma's," zei dr. Moore.

Fluoride vermindert alleen suikerinname

"Er bestaat geen twijfel dat massale preventieve interventies tegen tandbederf op populatieniveau nog steeds nodig zijn. Tandbederf blijft bijna universeel bij volwassenen, zelfs in populaties die vanaf de geboorte toegang hebben gehad tot fluoridetandpasta's en gefluorideerd water. Echter, in landen met een hoog inkomen bereiken we mogelijk de grens van wat kan worden bereikt met enkel fluoride," aldus dr. Moore.

De onderzoekers benadrukten dat er een dosis-responsrelatie bestaat tussen de voedingsinname van vrije suikers en tandbederf, en dat fluoride deze slechts verminderen. "De relatie tussen suikerconsumptie en tandbederf is overduidelijk: de gemiddelde consumptie van suikers in het VK is meer dan twee keer het aanbevolen niveau voor adolescenten en bijna twee keer zo hoog voor volwassenen. Het beheersen van suikerconsumptie is een ander beleidsterrein dat moet worden onderzocht," benadrukte dr. Moore.

De auteurs van het onderzoek concludeerden dat waterfluoridering een ongeëvenaarde bijdrage heeft geleverd aan de mondgezondheid in de twintigste eeuw. Voor de eenentwintigste eeuw kan echter een grotere impact worden bereikt met het bevorderen van een gezonde voedselinname.

Het onderzoek, getiteld ’How effective and cost-effective is water fluoridation for adults and adolescents? The LOTUS 10-year retrospective cohort study’,  werd op 8 januari 2024 gepubliceerd in Community Dentistry and Oral Epidemiology, voorafgaand aan opname in een nummer.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement