DT News - Netherlands - Computergebruik mogelijk van invloed op mondgezondheid

Search Dental Tribune

Computergebruik mogelijk van invloed op mondgezondheid

Volgens een Pools onderzoek kan overmatig computergebruik van negatieve invloed zijn op de mondgezondheid. (foto: Pixabay)

WARSCHAU, POLEN – Tieners die meer dan drie uur per dag achter de computer zitten, brengen hun mondgezondheid in gevaar. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek uit Polen. Er is al lange tijd discussie over het verband tussen het computergebruik en de nadelige gezondheidseffecten die hiermee gepaard gaan.

De onderzoekers verzamelden, aan de hand van een vragenlijst over de sociaaleconomische status en het gezondheidsgedrag, gegevens van 1.611 18-jarigen uit Polen. De conditie van de elementen en gingiva van de deelnemers werd klinisch geëvalueerd. De resultaten toonden aan dat jongeren die meer tijd achter hun computer doorbrachten, minder vaak hun tanden poetsten, flosten en de tandarts bezochten. De bevindingen waren in het bijzonder problematisch voor jongens die overmatig veel tijd achter hun computer doorbrachten: slechts 50% poetste hun tanden tweemaal per dag.

Volgens hoofdonderzoeker prof. Jacek Tomczyk, directeur van het instituut voor Ecologie en bio-ethiek aan de Cardinal Stefan Wyszyński University in Warschau, tonen de resultaten een duidelijk verband aan tussen het computergebruik en de mondgezondheid. “Ons onderzoek laat zien dat jongeren die vaak achter de computer zitten, slechte eetgewoonten hebben en slecht mondhygiënegedrag vertonen. Deze twee factoren beïnvloeden de mondgezondheid.”

Volgens Tomczyk kan educatie over de mondgezondheid een belangrijke bijdrage leveren. Hij is van mening dat degenen die extreem veel tijd achter de computer doorbrengen, ervan op de hoogte gesteld moeten worden dat dergelijk gedrag kan leiden tot slechte voedings- en mondgezondheidsgewoonten. “Bovendien blijven gewoonten die tijdens de adolescentie ontwikkeld zijn, vaak intact op volwassen leeftijd,” merkte hij op.

“We stellen niet voor om computers te verbieden, maar er moet meer kennis en bewustzijn over deze problematiek zijn,” besluit Tomczyk.

Het onderzoek, getiteld ‘Excessive computer use as an oral health risk behaviour in 18-year-old youths from Poland: A cross-sectional study’, werd op 1 mei 2019 online gepubliceerd in Clinical and Experimental Dental Research.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement