“We zijn trots op de benaming ‘tandarts voor orthodontie’”

Search Dental Tribune

“We zijn trots op de benaming ‘tandarts voor orthodontie’”

Peter Lamark
Reinier van de Vrie

Reinier van de Vrie

di. 8 mei 2018

Bewaar

De OVAP heeft per december haar naam officieel veranderd in Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (VTvO). Wie anders dan voorzitter Peter Lamark kan duidelijk maken waarom deze naamsverandering gewenst was en in welke context we deze moeten zien. Volgens hem zijn er nu geen belemmeringen meer om prima samen te werken met de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Met de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie (NVOS) gebeurt dat al langer en wordt er in juni een congres gehouden.

Wat is uw eigen ervaring met orthodontie en wat vindt u er zo leuk aan?
Het uitdagende aan orthodontie is dat je na de diagnostiek en het maken van een persoonlijk behandelplan meestal twee jaar bezig bent om het gestelde doel te bereiken. Dat is anders dan dat je een gaatje ontdekt tijdens een controle en een restauratie maakt. Bij orthodontie moet je geduld hebben. Je gaat samen met een patiënt een behandelperiode in waarbij je soms de patiënt moet motiveren en alle stappen die tot het gewenste eindresultaat moeten leiden, bedenkt en begeleidt.
Dat vraagt veel creativiteit, iedere patiënt is toch weer anders. Je schakelt de hele dag tussen kinderen, pubers en volwassenen.

Waarom bent u bestuurslid geworden van de OVAP - nu de VTvO?
Dat zit een beetje in mijn aard. Als ik ergens lid van word en ik voel me betrokken, wil ik ook een steentje bijdragen aan de organisatie en de doelstelling van de vereniging. Dat heb ik in de muziek als penningmeester van een harmonievereniging, als voorzitter van de tandartsenvereniging in Amersfoort en als secretaris van een stichting die zich bezighoudt met waardenontwikkeling in de samenleving.

Waarom was het nodig de naam van OVAP, Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici, te veranderen?
We hebben als beroepsgroep afspraken gemaakt over de titelvoering van de spelers in het orthodontische werkveld. Die bestaan uit orthodontisten en tandartsen. Het is goed dat het vooral voor de consument nu duidelijker is geworden dat tandartsen die orthodontie doen zich ‘tandartsen voor orthodontie’ mogen noemen. Daarmee zijn we af van fantasietitels als orthodontisch specialist, beugelspecialist, tandarts-orthodontist en tandarts gespecialiseerd in orthodontie. Overigens werden dit soort titels enkele jaren geleden ook gebruikt door de grote groep orthodontisten die zich toen uitschreef uit het specialistenregister om op die manier de – toen – wat hogere tandartstarieven voor orthodontie te mogen declareren. Vanaf 2012 zijn de tarieven voor de orthodontie voor tandartsen en orthodontisten precies gelijk. Het maakt wat dat betreft voor de patiënt dus niet meer uit of hij door een orthodontist of een tandarts wordt behandeld.

Dekt de naam Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (VTvO) de lading nu wel goed?
Ja, dat denk ik wel. We zijn een wetenschappelijke vereniging van tandartsen voor orthodontie die ook de belangen behartigt van deze tandartsen. Het is dus een mooie naam om verder te werken aan de doelstellingen waar de OVAP ook al voor stond: de bevordering van de voorwaarden waaronder onze leden hoogwaardige orthodontische zorg kunnen blijven verlenen. Dat doen we op vele vlakken. We zijn continu in gesprek met de orthodontisten, de beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en onze leden. Veranderingen in de zorg gaan soms langzaam, maar je moet blijven trekken aan de kar om hem de juiste kant op te laten bewegen. Anders lopen de wielen vast en kunnen we niet meer mee met de ontwikkelingen van deze tijd. Als voorbeeld noem ik de opkomst van de alignertechniek en de verbeterde relaties met logopedisten voor de myofunctionele aanpak van verkeerde mondgewoontes. Deze vernieuwingen vragen om acceptatie door de gevestigde orde, en om nieuwe regelgeving. Wereldwijd worden nieuwe technieken uitgedacht en getest. We laten steeds meer de ‘oude brackets en draden’ los. Daar willen we in Nederland natuurlijk in meegaan.

Is de benaming ‘tandartsen voor orthodontie’ ook een soort erkenning?
Ja, we zien het wel als een geuzennaam. Het is een titel die we met trots voeren. We zijn tandarts en hebben dus meer ervaring in de algemene mondgezondheid en de tandheelkundige problemen. En we voeren op een kwalitatief goede wijze orthodontische behandelingen uit. Een mooie combinatie, waar we onze patiënten mee van dienst kunnen zijn.

Wat voor ontwikkelingen zijn er gaande in de orthodontie?
Er komt steeds meer hoogwaardig onderzoek. Dat is goed, want er is nog niet zoveel evidence based in de orthodontie. Als VTvO zijn we ook betrokken bij het zo praktisch mogelijk inzetbaar maken van nieuwe richtlijnen voor onze beroepsgroep.

Hoe staat de Nederlandse orthodontie er voor ten opzichte van ons omringende landen?
Wij zijn zeker geen koploper, maar door de goede zorgverzekeringspakketten in het verleden en de lage tarieven ten opzichte van de omringende landen zijn we in Nederland in staat om orthodontische zorg voor een heel groot deel van de bevolking bereikbaar en betaalbaar te houden.
Zorgverzekeraars verminderen de vergoedingen nu, de praktijkkosten en materiaalkosten stijgen en de tarieven staan continu onder druk. We moeten dus alert blijven dat we de orthodontische zorg in de toekomst nog op een verantwoorde manier kunnen blijven leveren. Dat heeft zeker onze aandacht.

Wat zijn verder de doelstellingen van de VTvO?
Het bevorderen van kennis over orthodontie en deze dienstbaar maken voor de algemene tandheelkundige praktijk. We onderhouden contacten met alle stakeholders in de orthodontie. We proberen deze doelen te bereiken door het organiseren van congressen en cursussen. En we hebben in 2012 het Orthodontisch Kwaliteitsregister, het zogenoemde OK-register, in het leven geroepen. Je kunt je in dit register laten inschrijven als je voldoet aan vergelijkbare eisen die ook aan de orthodontisten worden gesteld om in het specialistenregister te mogen staan ingeschreven. Hierbij moet je denken aan voldoende bij- en nascholing, visitatie, geprotocolleerd werken. Op landelijke en regionale OK-dagen worden patiëntencasussen besproken waardoor de kennis, kunde en ervaring van de leden met elkaar wordt gedeeld. Er zijn nu ongeveer 130 VTvO-leden ingeschreven in het OK-register en mijn inschatting is dat dit aantal de komende jaren zeker zal groeien.

Wat wil de VTvO op het gebied van opleiding en scholing?
In de huidige opleiding tot tandarts is helaas weinig aandacht voor orthodontie. Dus als je als pas afgestudeerd tandarts aan de slag wilt met orthodontische behandelingen moet je een vervolgopleiding doen. Hiervoor zijn in Nederland en het buitenland voldoende mogelijkheden. Het nadeel is wel dat er dan vaak met één bracketsysteem wordt gewerkt. We denken er daarom over na om als vereniging een uitgebreide basiscursus te gaan aanbieden, onafhankelijk van welk systeem dan ook. Om in het OK-register te staan ingeschreven moet je ook aantonen dat je kennis hebt over orthodontie. Er zijn veel VTvO-leden die een masteropleiding orthodontie hebben gedaan in Duitsland, Spanje of Oostenrijk. Europese wet- en regelgeving zorgt dat deze masteropleidingen qua inhoud gelijkwaardig zijn aan elkaar en aan de Nederlandse masteropleiding. Praktijkervaring speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in de kwaliteit van de behandelingen. Pas afgestuurde tandartsen kunnen bijvoorbeeld samenwerken met orthodontisten. We zien dat ook steeds meer tandartsen een orthodontist in dienst hebben of andersom.

Als er ongeveer drieduizend tandartsen aan orthodontie doen, is er toch maar een zeer beperkt groepje van 250 lid van de VTvO. Hoe komt dat?
Het is zeker de doelstelling van de VTvO om alle tandartsen die in meer of mindere mate orthodontische behandelingen uitvoeren te verenigen. Maar er is in Nederland geen verplichting om lid te zijn van een wetenschappelijke vereniging. We zien wel een tendens bij zorgverzekeraars om de vergoedingen voor moeilijkere orthodontische behandelingen uitsluitend bij OK-geregistreerde tandartsen neer te leggen.

Wat is het centrale thema van het congres op 1 en 2 juni?
We hebben internationale sprekers uitgenodigd die een gevarieerd programma presenteren over onder andere orthodontie bij volwassenen, slaapstoornissen, en autotransplantatie van blijvende gebitselementen: de hot topics in de orthodontie.

Wat houdt de samenwerking met de NVOS in?
Veel mensen zijn lid van zowel de VTvO als van de NVOS. Dus een samenwerking om een meerdaags congres te organiseren leek ons een goed idee. Met Rientjes en Partners, die de organisatie van het congres doet, denken we een uitstekend wetenschappelijk programma te kunnen bieden met veel aandacht voor de deelnemers.

Is het denkbaar om in de toekomst met de NVvO een congres te organiseren?
Het gesprek met de NVvO is de afgelopen jaren goed op gang gekomen en we trekken richting de NZa en zorgverzekeraars vaak samen op. Ik sluit een verdere samenwerking in de toekomst niet uit en een gezamenlijk congres zou een mooie uitdaging zijn om de tandartsen voor orthodontie en de orthodontisten samen te brengen. Uiteindelijk is de samenwerking tussen tandartsen en orthodontisten in de dagelijkse praktijk van groot belang voor de patiënt. Dan is het goed als je elkaar kent en met elkaar van gedachten wisselt over patiënten en behandelmethodes. Dat leidt alleen maar tot meer begrip voor elkaar.

Wordt de wrijving met orthodontisten meer of minder in de toekomst?
Ik denk dat er op dit moment weinig wrijving is. Er wordt al prima samengewerkt. Misschien kan het hier en daar nog wat beter, maar daar werken we aan door met elkaar in gesprek te blijven en begrip te hebben voor elkaars standpunten.

Wat moet er nog gebeuren om orthodontie beter en prettiger te kunnen uitvoeren in Nederland?
Het zou fijn zijn als we de nieuwe technieken voor een verantwoord tarief kunnen uitvoeren. De voorlichting over de verschillende behandelopties en uitleg van de behandeling kost steeds meer tijd. Hiervoor zou een tijdsafhankelijk tarief moeten komen en er zou een mogelijkheid moeten zijn om een vrij tarief te kunnen declareren als patiënten kiezen voor specifieke behandelopties.

CV
Peter Lamark studeerde in 1987 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 2004 heeft hij gewerkt in een algemene tandartspraktijk in Den Haag. Vanaf die tijd werkt hij als tandarts voor orthodontie bij Ortholuna, een praktijk voor orthodontie in Amersfoort. Vanaf 2013 is hij voorzitter van de VTvO (voorheen de OVAP).
Congres Hot topics in orthodontics
Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni 2018 vindt het congres Hot topics in orthodontics van de VTvO en de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie (NVOS) plaats in Utrecht. Met onder meer lezingen van Dr. Jonathan Sandler en Dr. Alison Murray over twin blocks en Temporary Anchorage Devices; Dr. Thor Henrikson over de toenemende vraag van volwassenen voor orthodontie en de vraag naar minder zichtbare orthodontische apparaten; van Prof. Dr. Richard van Merkesteyn en Dr. Jop Verweij over 3D-geleide autotransplantatie van gebitselementen; Dr. Carlos Flores-Mir over de aanpak van slaapgerelateerde ademhalingsproblemen bij kinderen en adolescenten.

Meer informatie: www.ovapnvos2018.com/congres.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement