DT News - Netherlands - ACTA ontwikkelt Simodont voor virtuele simulatie

Search Dental Tribune

ACTA ontwikkelt Simodont voor virtuele simulatie

Virtueel behandelen met de Simodont
Jan Franke

Jan Franke

di. 31 mei 2011

Bewaar

AMSTERDAM - Studenten tandheelkunde oefenen veel vaardigheden op fantoomhoofden in de prekliniek. Het boren in plastic tanden en kiezen is echter, mede vanwege het ontbreken van pathologie, verre van realistisch. Bovendien wil ACTA juist van ziekte naar behandeling werken. Daarom werkt het opleidingsinstituut al enkele jaren aan de Simodont, een virtuele simulator die de mogelijkheden om studenten voor te bereiden op de patiëntbehandeling moet uitbreiden en verbeteren.

ACTA werkt daarbij samen met Moog FCS, een expert in de ontwikkeling van vliegtuigsimulatoren. De Simodont bestaat uit een klein projectiescherm op de plek waar normaliter de patiënt ligt. Hierop wordt een beeld van de mond en het gebit geprojecteerd. Omdat de gebruiker een stereobril draagt, krijgen de beelden diepte. Onder het scherm zit het handvat van een boor, die overgaat in een virtuele boor waarmee in het geprojecteerde gebit kan worden geboord. Als de virtuele boor een virtueel element raakt, voelt de student ook echt ‘de tand’. Als glazuur wordt aangeraakt, voelt dit harder aan dan bijvoorbeeld carieus weefsel. De vertaling van virtuele handelingen naar real-life bewegingen en reacties wordt al langer toegepast in bijvoorbeeld spelcomputers zoals de Nintendo Wii en vele vliegsimulatoren. 
Het Simodont-project gaat om meer dan een simulator waarmee een student virtueel op een tand kan boren. Het wordt tevens toegepast in een volledig leersysteem, de courseware. Studenten moeten de problemen oplossen die in de simulator worden aangeboden en daarbij rekening houden met de patiëntgeschiedenis. De student begint eerst met de courseware, krijgt een probleem aangeboden, stelt een behandelplan op, kiest virtueel zijn instrumenten en gaat dan pas achter de simulator zitten.

Tijdens het boren communiceert de courseware constant met de simulator. Wanneer de student met zijn boor bijvoorbeeld door de glazuurlaag gaat en in het dentine komt, kan de simulator dit herkennen en met de courseware communiceren. Als het voor het leren van een bepaalde casus nuttig is, kan de simulator pauzeren en verschijnt er een relevante vraag op het coursewarescherm. Op deze manier ontstaat een koppeling tussen praktijk en theorie die in de huidige prekliniek niet goed mogelijk is.
Diverse medewerkers van ACTA zijn bij het Simodont-project betrokken. "Simodont is echt baanbrekend. Het is ontzettend leuk en spannend om met de modernste technologie te kunnen pionieren en om alle software, 3D-modellen en de hardware te combineren tot een realistische simulatie,” vindt Bassam Hassam, die zich bezig houdt met de ontwikkeling van 3D-modellen voor het project. Simodont biedt docenten nieuwe mogelijkheden om studenten feedback te geven op hun oefeningen en vaardigheden. Omdat de input van tandartsdocenten van groot belang is voor de ontwikkeling van de methodiek, worden zij nauw betrokken bij het proces. (bron: ACTA)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement