Jongens gevoelig voor neurologische effecten door kwik

Search Dental Tribune

Jongens gevoelig voor neurologische effecten door kwik

Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat kwikvullingen sterke neurologische effecten veroorzaken bij jongens met de genetische CPOX4-variant. Ongeveer 25% van de bevolking is drager van deze variant. (DTI/foto eigendom van vlas2000/Shutterstock)
Joann Hebben

Joann Hebben

di. 25 september 2012

Bewaar

SEATTLE – Kinderen, jongens in het bijzonder, zijn door hun genetische aanleg vatbaar voor de effecten van kwik uit dentale amalgaamvullingen. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Washington ontdekt. Volgens de WHO kunnen er neurologische en gedragsstoornissen optreden na de inhalatie of inname van verschillende kwiksamenstellingen.

CPOX4, een genetische variant van het coproporfyrine oxidase-enzym dat de gevoeligheid voor neurologische effecten van kwik bij volwassenen verhoogt, beïnvloedt ook de neurotoxologische effecten van kwik bij kinderen. Om de neurologische effecten door kwik uit amalgaamvullingen te evalueren, hebben de onderzoekers bij 330 schoolkinderen in Portugal de neurologische prestaties en de kwikconcentratie in de urine beoordeeld gedurende zeven opeenvolgende jaren na de initiële plaatsing.

De neurologische prestaties namen bij jongens met de CPOX4-variant op alle vijf de geteste domeinen af naarmate de kwikblootstelling toenam. Bij 11 van de 23 testresultaten werd een significant verband tussen de kwikdosis en het neurologische effect geconstateerd, waarbij meer kwik tot een slechter resultaat leidde. Bij meisjes daarentegen was er geen sprake van een dergelijk verband: in slechts twee tests namen de prestaties van hen af naarmate de kwikdosis toenam.

De jongens presteerden lager op de aandachtstesten, wat een mogelijke verslechtering van aandachtsvitaliteit en -flexibiliteit suggereert. Ook op tests over herinnering en visuele scherpheid scoorden ze minder. Dit kan duiden op een verlies aan vermogen tot verbaal leren, geheugen en perceptuele cognitie.

“Deze resultaten zijn een eerste bewijs voor de genetische vatbaarheid van kinderen voor nadelige neurologische effecten door kwikblootstelling,” concluderen de onderzoekers. Aangezien noch kwik noch CPOX4 afzonderlijk substantieel van invloed zijn op de neurologische gedragsprestaties van meisjes van dezelfde leeftijd, denken de onderzoekers dat seksegerelateerde genetische aanleg de vatbaarheid beïnvloedt. Ze raden aan deze observaties mee te nemen bij de risicobeoordeling en preventie bij kinderen.

De WHO noemt kwik en zijn samenstellingen als één van de tien gevaarlijkste chemicaliëngroepen voor de publieke gezondheid. In 2009 heeft de organisatie een wereldwijde geleidelijke eliminatie voorgesteld door ziektepreventie en alternatieve dentale vullingen te promoten. Hoewel sommige Europese landen, zoals Noorwegen, Zweden en Denemarken, het gebruik van dentaal amalgaam de afgelopen jaren hebben verboden, wordt het wereldwijd nog veel toegepast.

De FDA erkent dat blootstelling aan hoge concentraties kwikdamp uit elementaire kwik in verband worden gebracht met nadelige effecten op de hersenen en de nieren. De organisatie beschouwt amalgaamvullingen, vanwege de lage concentraties kwik in kwikstoom, echter als veilig voor volwassenen en kinderen van zes jaar en ouder, behalve voor risicogroepen als zwangere vrouwen en personen met allergieën.

Het artikel is op 2 juli online gepubliceerd in het Neurotoxicology and Teratology journal. (bron: Dental Tribune International)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement