DT News - Netherlands - ANT vraagt Consumenten Keuzetarief aan

Search Dental Tribune

ANT vraagt Consumenten Keuzetarief aan

Marieke Epping

Marieke Epping

wo. 30 maart 2016

Bewaar

De ANT heeft deze week bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) officieel het Consumenten Keuzetarief (CKT) aangevraagd. Met het tarief wil de ANT maatwerk in de mondzorg weer mogelijk maken. Patiënten en tandartsen kunnen in het CKT zelf afspraken maken voor de meerprijs van bepaalde behandelingen.

Met het Consumenten Keuzetarief wil de ANT een structuur creëren die recht doet aan een doelmatige, goede en betaalbare mondzorg voor de samenleving, die past binnen de huidige wet- en regelgeving én ruimte biedt aan consumenten en tandartsen die elkaar willen vinden voor hoogwaardige, innovatieve en/of esthetische mondzorg. In het huidige bekostigingssysteem lopen patiënten met specifieke wensen tegen restricties aan. Wanneer zij een behandeling willen die niet in het tariefsysteem is gevat, of meer kost dan het vastgestelde tarief, lopen zij tegen restricties aan. Anderzijds zien tandartsen die maatwerk willen bieden of innovatieve materialen, - diagnostiek of speciale behandelmethoden willen toepassen, vaak geen mogelijkheid om hun inspanningen door te berekenen, waardoor ze noodgedwongen onder kostprijs werken.

Welk soort behandelingen?
Het Consumenten Keuzetarief geldt waarschijnlijk straks voor een deel van de huidige prestatiecodes. De focus zal liggen op de restauratieve tandheelkunde en een tijdstarief. Zo valt er te denken aan patiënten met milde tandartsangst die graag langer de tijd willen nemen voor behandelingen. Maar ook het doorberekenen van meerkosten van bijzondere materialen bij esthetische behandelingen, of minimaal invasieve restauratieve en chirurgische technieken die minder belastend zijn voor de patiënt. “Als de patiënt die meerkosten – in goed overleg met de tandarts – zelf wil betalen, is er geen algemeen belang dit niet toe te staan,” aldus ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes over het plan in Dentz.

Volgens Vaartjes staan alle lichten nu op groen voor het realiseren van het CKT. De NZa zou positief op het plan hebben gereageerd en meedenken over hoe dit praktisch vorm te geven. Ook patiëntenorganisaties zoals NPCF en de Consumentenbond zien wel iets in het CKT. Zij stellen echter wel de voorwaarde dat de patiënt goed voorgelicht wordt wat het CKT inhoudt en dat invoering niet mag betekenen dat de kwaliteit van basismondzorg daalt. Vaartjes zegt dat dit geenszins de bedoeling is. “De standaardbehandeling moet uitstekend blijven. Maar er moeten niet langer kunstgrepen nodig zijn om maatwerk te leveren aan patiënten die daarom vragen.”
(bron: ANT)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement