DT News - Netherlands - ANVS factsheet over veilig werken met straling

Search Dental Tribune

ANVS factsheet over veilig werken met straling

UTRECHT – In 2022 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) inspecties gedaan bij zestien tandheelkundige praktijken waarvan vermoed werd dat die nog geen registratie of vergunning bij de ANVS hadden. Op basis van deze inspecties en die bij tien veterinaire praktijken heeft de ANVS een factsheet uitgebracht met de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen.

Als je een röntgentoestel gebruikt, heb je te maken met veiligheidseisen, scholing en registratie van of vergunning voor de apparatuur, omdat er risico’s voor mens en milieu zijn. Tijdens de ANVS-inspecties werden praktijken op vier thema’s beoordeeld: autorisatie, deskundigheid, veiligheid en kwaliteit.

Sinds 2018 zijn praktijken verplicht om een registratie of vergunning aan te vragen bij de ANVS voor het werken met een röntgentoestel, ook wel autorisatie genoemd. Inmiddels werken vrijwel alle praktijken in Nederland met een geldige autorisatie, maar bij negentien praktijken was de autorisatie niet op orde.

Op het gebied van deskundigheid is het aan te raden om je te laten adviseren door een stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) voordat je aan het werk gaat met röntgentoestellen. De risicoanalyse die een SBD maakt, is verplicht. Bij vijf praktijken werd geen SBD betrokken, had de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) niet de juiste opleiding of geen bij- en nascholing gevolgd of ontbrak het toezicht door de TMS.

Voor het thema veiligheid is het belangrijk dat de werking van de röntgenbuizen jaarlijks gecontroleerd wordt door een bedrijf dat daarvoor een vergunning heeft van de ANVS. Verder mogen onbevoegden het toestel niet bedienen en mogen zij de ruimte waar het toestel staat opgesteld niet betreden. Daarbij kun je denken aan schoonmaakmedewerkers die na sluitingstijd de ruimte binnenkomen. Bij acht praktijken was dit thema niet op orde.

Het thema kwaliteit wordt gewaarborgd door de TMS, die een jaarrapportage maakt. Daarin moet een overzicht van de uitgevoerde taken van de TMS zijn opgenomen en moeten veranderingen in de organisatie van de stralingsbescherming worden beschreven. Bij vijf praktijken voldeed de jaarrapportage van de TMS niet aan de eisen.

Bij praktijken die niet aan de eisen voldeden, ging het vaak om administratieve overtredingen. Na herinspecties bleek dat alle praktijken de hiervoor beschreven zaken inmiddels goed hadden geregeld.

Bron: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement