DT News - Netherlands - Betere mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen hard nodig

Search Dental Tribune

Betere mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen hard nodig

Jan Franke

Jan Franke

wo. 7 december 2011

Bewaar

NIJMEGEN – Mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen verdient de komende jaren extra aandacht. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Gert-Jan van der Putten. In navolging van vakgenoten slaat Van der Putten alarm over een aspect van de vergrijzing waarnaar in Nederland weinig aandacht uitgaat.

Door de sterk verbeterde preventieve en curatieve mondzorg gedurende de afgelopen decennia steeg het percentage ouderen dat tot op hoge leeftijd de natuurlijke dentitie behoudt. Desondanks laten de resultaten van internationaal onderzoek zien dat de mondgezondheid van ouderen, in het bijzonder van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, nog steeds slecht is.

Ouderen lopen om diverse redenen meer risico op mondproblemen dan jongere mensen. Belangrijke mondzorggerelateerde problemen bij ouderen zijn parodontitis, droge mond, speekselsecretiesnelheid, zuurgraad van het speeksel en mondverzorging door verzorgenden. Om zorgverleners meer bewust te maken van de problemen en bij te dragen aan het oplossen of beheersen ervan, deed Van der Putten onderzoek onder voornamelijk verpleeghuisbewoners.

Het onderzoek wees uit dat de vijf belangrijke mondzorggerelateerde problemen bij verpleeghuisbewoners frequent voorkomen en te verminderen zijn door betere mondzorg. Hij waarschuwt dat als de mondzorg niet aanzienlijk verbetert, tienduizenden ouderen per jaar hun gebitselementen verliezen en het aantal mondziekten en mondgerelateerde problemen zal stijgen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de algemene gezondheid en de levenskwaliteit van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.

Van der Putten doet al langer gerodontologisch onderzoek. Hij ontving verschillende prijzen voor zijn werk op dit gebied en geeft les aan studenten mondzorgkunde en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verdedigde zijn proefschrift ‘Poor oral health, a potential new geriatric giant. Significant oral health (care) issues in frail older people’, dat werd begeleid vanuit het Nijmegen Centre for Evidence-Based Practice, op donderdag 1 december.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement