DT News - Netherlands - Informatiecampagne voor betere mondgezondheid ouderen

Search Dental Tribune

Informatiecampagne voor betere mondgezondheid ouderen

Foto: (Canva/Eda Hoyman)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

wo. 21 december 2022

Bewaar

UTRECHT – Stichting ‘De Mond Niet Vergeten!’ bundelt alle informatie rondom mondproblemen en mondverzorging bij ouderen op hun vernieuwde website. De site is bedoeld om de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen door ouderen, mantelzorgers en zorgverleners van de meest actuele informatie te voorzien.

Ouderen en mantelzorgers nemen problemen met de mondgezondheid snel voor lief en zien de problemen als symptomen die horen bij het ouder worden. Een veel voorkomend probleem bij ouderen is een droge mond als bijwerking van medicijngebruik. De vernieuwde website maakt duidelijk bij welke klachten een bezoek aan de mondzorgverlener nodig is. Ook zorgverleners kunnen op de website terecht, zodat de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen over dezelfde informatie beschikken.

In het najaar van 2021 startte stichting ‘De Mond Niet Vergeten!’, een gezamenlijk initiatief van de KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT, met subsidie van het ministerie van VWS een informatiecampagne voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Hiermee wilde de stichting hen bewust maken van het belang van goede mondverzorging. Als vervolg hierop is nu alle informatie over mondzorg voor kwetsbare ouderen op www.demondnietvergeten.nl samengebracht. Het is een verzameling van preventiemogelijkheden, video’s, instructies en ervaringsverhalen. De stichting houdt de site actueel en zorgt voor doorverwijzingen naar reeds bestaande sites met informatie.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement