Mondzorg thuiswonende kwetsbare senioren moet beter

Search Dental Tribune

Mondzorg thuiswonende kwetsbare senioren moet beter

(foto: Canva/sarcifilipo)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 11 januari 2022

Bewaar

UTRECHT – Volgens onderzoeksinstituut voor de zorg Nivel zou mondzorg een vast onderdeel moeten worden van zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Dit constateert het instituut op basis van een verkennend onderzoek naar de mondgezondheid van en de mondzorg aan deze groep.

Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft het Nivel onderzocht hoe de kwaliteit van en toegang tot de mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen verbeterd kan worden. Als gevolg van het langer en op steeds oudere leeftijd thuis wonen en het feit dat mondproblemen niet (tijdig) onderkend worden, ontstaan in toenemende mate problemen met de mondgezondheid bij ouderen. Zorgverleners in algemene mondzorgpraktijken zien een groeiende groep ouderen met specifieke mondproblemen in combinatie met andere gezondheidsproblemen. In Nederland leven volgens het rapport ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte mondgezondheid.

Het belang van een goede mondzorg wordt door de senioren zelf, maar ook door mantelzorgers, huisartsen en wijkverpleegkundigen wel eens onderschat. Daarnaast ontbreekt de juiste kennis, is vervoer soms een probleem en zijn de kosten voor tandheelkundige hulp te hoog voor sommige van deze ouderen.

Voor het rapport heeft het Nivel Nederlandse en buitenlandse literatuur verkend, interviews met experts afgenomen en een enquête onder 174 zorgverleners en ouderen gehouden. Op basis daarvan zijn maatregelen genoemd om de situatie te verbeteren, zoals tijdige signalering van mondproblemen, preventieve mondzorg, samenwerking, voorlichting, het vergroten van bewustzijn, ondersteuning van zelfzorg en passende financiering en bekostiging.

Het hele rapport is via de website van Nivel te lezen.

(bron: Nivel, Leeuwarder Courant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement