DT News - Netherlands - Column Reinier van de Vrie: Parallelle werelden

Search Dental Tribune

Column Reinier van de Vrie: Parallelle werelden

Foto: (Pixabay/Pexels2286921)
Reinier van de Vrie, Redactie Dental Tribune

Reinier van de Vrie, Redactie Dental Tribune

do. 2 februari 2023

Bewaar

Strepen, cijfers, gekleurde paaltjes, symbolen en wat al niet meer. Wordt er maar eens wegwijs uit.. Afgelopen herfst maakte ik met een vriend nabij Saint-Hubert, de Belgische Ardennen, een rondwandeling van zo’n 20 kilometer door een uitgestrekt bos. Behalve de felgekleurde herfstbladeren, waren er op de paden talloze gekleurde tekens, meestal op de bomen. Cijfers of letters en soms een combinatie daarvan. Vermoedelijk aanduidingen voor mountainbikers. Maar soms ook paaltjes die blauw en rood, en wit en rood van boven waren geschilderd. Geen idee voor wie die de weg wezen. Misschien voor de skiërs?

En daarnaast waren er diverse bomen met rode of oranje strepen. Die deden vermoeden dat dit binnenkort slachtoffers zouden worden en niet veel jaarringen meer te gaan hadden. Soortgenoten voor wie dit lot al geveld was, hadden vaak weer rode of blauwe cijfers op hun afgezaagde stam. Waarschijnlijk correspondeerden die dan met hun beulen die hen tot planken gingen zagen.

Duidelijk waren dan weer wel de flyers met een schietende jager en de jaagdata waarop je je beter niet op het betreffende pad kon begeven. Behoudens een klein vogeltje troffen we overigens geen wild aan. Dankzij een succesvolle eerdere jacht?

Zelf waren we gefocust op rood-witte streepjes, gele verticale of horizontale blokjes, rode ruiten, blauwe vierkanten of groene rechthoeken. Als je als wandelaar het goede symbool wist te kiezen kwam je vanzelf bij het geplande eindpunt. Kijk, daar had je wat aan. Maar als niet-ingewijde blijft een gehanteerde notificatie dus onbegrijpelijk. Zo kunnen er in een ogenschijnlijk simpel bos diverse parallelle werelden naast elkaar bestaan.

In de tandheelkunde wordt natuurlijk ook gewerkt met allerlei cijfers, symbolen en codes om elementen en diagnoses aan te duiden. Als jongetje in de melktandenleeftijd hoorde ik mijn nieuwe tandarts – tussen zijn beschouwing op de wereld door – zo allerlei cijfers en letters prevelen tegen zijn assistente. Goh, interessant dacht ik nog, totdat hij de boor greep en de cijfer- en letterbrij ging omzetten in daden. Het is begrijpelijk dat iedere beroepsgroep gebruik maakt van een eigen jargon, maar in de communicatie met de doelgroep vereist dat wel een vertaling.

Warempel, aan het slot van de wandeling bij de parkeerplaats scharrelde dan toch nog een klein everzwijntje. Als ongeletterde was die er zich niet van bewust dat er de volgende zaterdag op hem gejaagd zou worden.

Reinier van de Vrie is freelance tandheelkundig journalist en tekstschrijver en hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland. Contact:  vrie@dental-tribune.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement