DT News - Netherlands - Column Richard Mastwijk: De bureaucratie bereikt haar kookpunt

Search Dental Tribune

Column Richard Mastwijk: De bureaucratie bereikt haar kookpunt

Foto: Canva/ Susanne B, Getty Images Signature
Richard Mastwijk - Van Helder Consultancy

Richard Mastwijk - Van Helder Consultancy

di. 16 april 2024

Bewaar

Regels, regels en nog meer regels. Ik heb daar op deze plek al vaker aandacht voor gevraagd. Natuurlijk realiseer ik me dat mijn column geen enkel effect heeft op de niet-aflatende regelgeving. De bureaucratie grijpt alleen maar verder om zich heen; we staan erbij en we kijken ernaar. Niemand lijkt meer in staat te zijn om dit een halt toe te roepen.

Ook in de afgelopen weken hebben we weer kennis kunnen nemen van een aantal voorgenomen besluiten van onze overheid. Deze besluiten zullen naar verwachting het leven van de ondernemer, maar in een aantal gevallen ook van de burger niet plezieriger maken. Voor de ondernemer komt er een verplichte CO₂-registratie, wat betekent dat van alle werknemers moet worden bijgehouden hoeveel zij rijden, met welk vervoer en welke brandstof en ga zo maar door. Mocht de overheid dan vinden dat de uitstoot te hoog is, dan kan er een maatregel worden opgelegd. Werknemers moeten dan verplicht met het openbaar vervoer of de fiets. In een aantal gevallen is die mogelijkheid er simpelweg niet. Maar dat is natuurlijk uw probleem en niet een probleem voor de overheid. Gelukkig geldt deze maatregel vooralsnog alleen voor bedrijven met meer dan honderd werknemers. Voor de meesten van u heeft deze dus geen effect.

Waarmee u wellicht wel te maken krijgt, is de vormgeving van box 3 vanaf 2027. Het huidige tijdelijke systeem wordt dan vervangen en in plaats van een forfaitaire benadering komt er een heffing over het reële rendement. In die benadering worden zowel de directe inkomsten belast als de vermogenswinst. Bij aandelen is de winst, of het verlies, redelijk eenvoudig vast te stellen. Maar wat denkt u van beleggingen in onroerend goed? Om te beginnen zal de waarde van een pand moeten worden vastgesteld bij de invoering van de nieuwe systematiek. De waardeaangroei tot die tijd moet buiten een toekomstige heffing blijven. Dit gaat natuurlijk heel veel discussie opleveren met de Belastingdienst, die al geen tijd heeft voor alle lopende zaken. Vervolgens kan de waarde van een pand toenemen omdat dit pand is verbouwd. Bij het bepalen van de later gerealiseerde winst zal deze investering dan in mindering dienen te komen. De normale onderhoudskosten komen naar verwachting in mindering op de jaarlijks te ontvangen huur.

In het verleden is er veel discussie geweest met de Belastingdienst over welk deel van de kosten aan te merken is als onderhoud en welk deel als verbetering. In mijn beleving komt het erop neer dat iedere belastingplichtige met (bescheiden) vermogen een boekhouding moet gaan bijhouden om het uiteindelijke rendement van het gehele vermogen te kunnen vaststellen. Voor mij als partner bij een accountantskantoor lijkt dit misschien een fantastische uitbreiding van het dienstenpakket, maar in combinatie met alle overige formaliteiten waaraan moet worden voldaan, gaan we over het kookpunt heen.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement