DT News - Netherlands - Column Richard Mastwijk: Verlof en verlies

Search Dental Tribune

Column Richard Mastwijk: Verlof en verlies

Richard Mastwijk - Van Helder Consultancy

Richard Mastwijk - Van Helder Consultancy

di. 6 februari 2024

Bewaar

In de herfstvakantie maakte ik gebruikelijk om toerbeurt met een van mijn zoons een buitenlandreisje. Bijna altijd naar een grote stad naar keuze van de kinderen. Even een weekje weg en dat een-op-een met je kind. Ik kan het iedereen aanraden om dat te doen. Voor je het weet zijn de kinderen de deur uit en is zo’n reisje niet meer vanzelfsprekend. Natuurlijk heb je daar wel verlof voor nodig en dat staat vaak op gespannen voet met de planning van al het werk dat er ligt. Het komt er eigenlijk op neer dat er vooruit moet worden gewerkt en dat er na terugkomst moet worden ingehaald. Deze arbeidsethos is zeker voor de zelfstandig ondernemer een absolute must.

Vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel vind ik het weleens lastig om te zien hoe verschillende maatschappelijke organisaties aankijken tegen de rechten van werknemers. Zo werd recentelijk in het Financieele Dagblad de vraag gesteld of onze verlofregelingen aan herziening toe zijn. De Sociaal-Economische Raad (SER) buigt zich momenteel over de verschillende verlofregelingen. Naast de wettelijke verloven voor adoptie, zorg, calamiteiten, geboorte en bevalling is er het bijzonder verlof voor trouwen, een begrafenis en verhuizen. De bestaande regelingen lijken niet meer geheel aan te sluiten op de behoeften van mensen die leven in onze tijd, maar het is nog te vroeg om aan te geven wat de aanpassingen of uitbreidingen zullen zijn.

Wat ik bij dergelijke onderzoeken nagenoeg altijd mis, is de positie van de kleine ondernemer. Deze kleine ondernemer kan zelf geen gebruik maken van de verschillende regelingen, maar kan wel geconfronteerd worden met de gevolgen als zijn of haar werknemers daar gebruik van maken. De verantwoordelijkheid om de onderneming door te laten draaien ligt wel bij die ondernemer. Niet elke ondernemer is een Ahold of een ABN AMRO. Deze organisaties hebben sowieso een stuk overcapaciteit en kunnen daarmee wat makkelijker schakelen. Hoe anders is dat voor de kleine praktijkhouder met één of twee assistenten en misschien wel in een regio waar moeilijk personeel te vinden is. Om die reden is het dan ook niet vreemd dat veel opdrachtgevers het prettig vinden om zzp’ers in te huren met flexibele voorwaarden. Door het nu voorliggende wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ lijken de kansen daarop verkeken. Op basis van de inschattingen van verschillende deskundigen lijkt het lot van de zzp’er bezworen en neemt het aantal werknemers straks toe. Werknemers die al dan niet betaald gebruik kunnen gaan maken van de bestaande en wellicht nieuwe verlofregelingen. Ik adviseer u om dit verlies te accepteren en voor de invoering zelf nog gebruik te maken van een verlof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement