Column Richard Mastwijk: ’s Zomers ongemak

Search Dental Tribune

Column Richard Mastwijk: ’s Zomers ongemak

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/sharynos)
Richard Mastwijk

Richard Mastwijk

wo. 1 september 2021

save

Als ik deze column schrijf staat de zomer op het punt van beginnen. Of het een zomer wordt met een buitenlandse vakantie, is nog maar de vraag. Het hele gezin is inmiddels gevaccineerd, maar dat is nog geen garantie dat het buitenland ons ook welkom zal heten. Voortdurende onduidelijkheid dus. Een van die onduidelijkheden waar ik graag een keer vanaf zou willen zijn en u waarschijnlijk ook. En deze onduidelijkheid is er niet alleen als het gaat om de vakanties, maar ook over de dossiers waarover ik u eerder mocht berichten.

Zo is daar nog steeds het potentiële drama van de WTZA, de Wet toetreding zorgaanbieders. Gelukkig is de eis dat de ‘openbare jaarverantwoording zorgaanbieders’ vergezeld dient te gaan van een formele accountantsverklaring van de baan. Tenzij u een omzet heeft van meer dan € 12 miljoen. Deze aanzienlijke verbetering mag worden gezien als het resultaat van de inspanningen vanuit de eerstelijnscoalitie (onder andere de LHV en de KNMT). Maar ook de druk vanuit de NBA, de beroepsorganisatie voor accountants, heeft een positieve invloed gehad op deze aanpassing. Helaas kent deze wijziging ook een keerzijde en wel dat minister Van Ark de Governancecode Zorg 2017 gekoppeld heeft aan deze wetgeving. Inmiddels heb ik een poging gedaan me deze code eigen te maken en ben ik tot de conclusie gekomen dat deze is bedoeld voor grote instellingen. Ziekenhuizen en verpleeginstellingen kunnen goed uit de voeten met een raad van bestuur en een raad van toezicht. Voor een eerstelijnspraktijk is dat natuurlijk absurd. Gelukkig is een raad van toezicht of een raad van commissarissen pas verplicht bij meer dan 25 zorgverleners. Naar ik meen te hebben begrepen gaat het hierbij niet om het aantal fte’s, maar het nominaal aantal medewerkers. Veel parttimers in de praktijk kunnen dan weleens voor veel ongemak zorgen. Zit u aan de goede kant van de streep, dan heeft u nog steeds een uitdaging. U moet nog steeds iets organiseren in uw praktijk voor het toezicht en de medezeggenschap. Hoe dat zelfs bij benadering moet worden ingevuld, blijft onbeschreven. Toch moet u wel verantwoording afleggen van de wijze waarop u dat binnen de geest van de governancecode op een juiste wijze heeft vormgegeven.

Ik zal de vrije tijd in de komende weken nog benutten en eens nadenken over mogelijke oplossingen. U hebt de pech dat de vakantie er al opzit als u dit leest. Ik hoop dat u hebt genoten van een fijne vakantie, waar die zich dan ook heeft afgespeeld.

Richard Mastwijk

Consultant en partner bij van helder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement