DT News - Netherlands - Congres voor de algemeen practicus

Search Dental Tribune

Congres voor de algemeen practicus

Vnlnr: Gordon van der Avoort, Patrick Oosterwijk, Marco Cune, Daniël Wismeyer en Henny Meijer.
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 18 december 2012

Bewaar

AMSTERDAM – Onder de titel 'IMPLANTOLOGIE2013' organiseert Bureau Kalker een thematisch uitgewerkte congresdag, toegespitst op wat iedere tandarts algemeen practicus over implantologie moet weten. Doelstelling van het congres is dat de tandarts goed op de hoogte blijft over diagnostiek, indiceren en het op de beste manier verwijzen van patiënten die in aanmerking komen voor een implantaat.

Op 1 februari 2013 zullen Daniël Wismeyer, Marco Cune, Henny Meijer, Gordon van der Avoort en Patrick Oosterwijk in het RAI Congrescentrum het programma presenteren. Deze vijf ervaren sprekers zullen vertellen over alles wat de algemeen practicus moet weten over orale implantologie.

De volgende congresonderwerpen komen aan de orde:

- Diagnostiek
- Indicatiestelling
- Behandelplanning
- Verwijzen
- Afdrukken
- Occlusie/Articulatie
- Materiaalkeuze
- Vastzetten
- Nazorg

Aan de hand van een drietal casussen, een frontkroon bij een 18-jarig meisje, een brugconstructie bij een 46-jarige man en een prothese bij een edentate vrouw van 72 jaar, wordt het gehele behandeltraject gevolgd, van indicatiestelling tot nazorg. Aan het einde van de dag heeft de congresdeelnemer voldoende gereedschap meegekregen om de redigerende rol bij het indiceren van implantaten goed te kunnen uitvoeren.

Orale implantologie is niet meer weg te denken uit het palet van behandelingen die de tandarts algemeen practicus als mogelijke behandeloptie aan zijn/haar patiënt kan voorleggen. Van de tandarts mag worden verwacht dat als implantaten worden toegepast in het zorgplan van de patiënt, de tandarts deze patiënt kan begeleiden in de verwijzing en ervoor zorgt dat hij/zij de regie over de behandeling behoudt.

De tandarts overlegt met de implantoloog over het zorgplan en hoe hij/zij de toepassing van implantaten daarin geïntegreerd wil zien. De tandarts bepaalt welk deel van de behandeling aan de implantoloog wordt uitbesteed en welk deel zelf zal worden uitgevoerd. Zo moet de tandarts aan kunnen geven in welke fase de patiënt terugverwacht wordt, voorzien van welke informatie, en eventueel ook met welke implantaatonderdelen. De nazorg vindt vanzelfsprekend onder supervisie van de tandarts plaats.

Ga voor meer informatie over het congresprogramma naar www.implantologie2013.nl/movie.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement