“We willen hoogkwalitatieve zorg naar de algemene praktijk brengen”

Search Dental Tribune

“We willen hoogkwalitatieve zorg naar de algemene praktijk brengen”

(foto: 123rf / Katarzyna Białasiewicz)
Anne Doeleman

Anne Doeleman

wo. 22 januari 2020

Bewaar

Progressive Orthodontic Seminars (POS), cursusaanbieder op het gebied van orthodontie, bestaat 35 jaar. Ruim 8000 cursisten zijn er inmiddels wereldwijd opgeleid, van wie vele honderden in België en Nederland. Docent Hans De Bruyn weet wel waarom het programma zo succesvol is: onder meer door het design van de eigen brackets, de voorspelbaarheid van de aanpak en het innovatieve karakter.

Eigenlijk is POS opleider en systeemaanbieder in één. Het bedrijf biedt een tweejarige cursus op het gebied van orthodontie aan. Daarnaast produceert het bedrijf zelfontwikkelde brackets en draden en een softwaresysteem: SmileStream. Tandarts-parodontoloog Hans De Bruyn doceert al 21 jaar aan de opleiding van POS. Ook in zijn praktijk in het Belgische Essen, net over de grens bij Roosendaal, werkt hij met veel plezier volgens de POS-filosofie.
Wat is dat dan, die filosofie? Het mission statement van het bedrijf is om hoogkwalitatieve orthodontische zorg naar de algemene praktijk te brengpoen, zegt De Bruyn. “We willen continu frontrunner zijn op het gebied van state of the art orthodontie.” Niet voor niets staat ‘progressive’ in de bedrijfsnaam: voor POS is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de nieuwste orthodontische ontwikkelingen, en deze over te brengen. Het bedrijf gaat daar ver in. Zo kent het een levenslange free retake-policy, wat inhoudt dat alle deelnemers aan de POS-opleiding alle seminars opnieuw mogen volgen. De Bruyn legt uit: “De CEO van POS wil niet dat mensen die de POS-techniek doen, dat blijven doen op de manier die ze misschien wel twintig jaar geleden hebben geleerd. Er is veel veranderd in de orthodontie, zoals digitalisering en de komst van individuele prescriptie van de brackets.”

Parodontale problemen
De Bruyn studeerde in 1979 af als tandarts aan de universiteit van Brussel en volgde de post-hbo-opleiding tot parodontoloog in Nijmegen. Al vrij snel werd hem duidelijk dat parodontale problemen niet enkel met ‘de paro-toolbox’ op te lossen zijn. “Dat heeft mij richting orthodontie gedreven.” Toen in 1991 de POS-opleiding voor de eerste keer in Nederland werd gegeven, schreef hij zich direct in. De keuze voor POS was voor hem vrij simpel. Het was en is volgens De Bruyn de enige niet-universitaire orthodontieopleiding die zich kan meten aan een academische opleiding. De universitaire opleiding volgde hij liever niet, omdat die hem volgens De Bruyn te veel was afgedreven van de core business, met nevenactiviteiten zoals onderzoek. Nog altijd is De Bruyn blij met zijn POS-opleiding.

Het aanbod van POS
Deelnemers kunnen anno 2019 de opleiding volgen in twaalf sessies van vier dagen, verspreid over twee jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de hele opleiding ‘internet-assisted’ te doen, gevolgd door enkele hands-on trainingen.
In de seminars komen onder meer het stellen van een diagnose, het werken met de eigen software SmileStream, klasse II- en III-management, asymmetrieën, skeletale verankering en orthodontie binnen het volledige behandelplan aan bod. Er wordt gewerkt met zowel uitneembare als vaste apparatuur. Na voltooiing van het programma zijn deelnemers in staat een groot aantal orthodontische afwijkingen bij zowel kinderen als volwassenen effectief te diagnosticeren en met succes te behandelen. Er wordt zowel theorie onderwezen als hands-on gewerkt.
De cursus wordt afgesloten met een eindexamen waarin twee cases worden gepresenteerd. Deelnemers ontvangen bij goed gevolg een diploma. Bovendien krijgen zij een gratis licentie voor het softwareprogramma van POS, SmileStream. Met dit webbased programma kunnen verschillende gegevens in de computer worden ingevoerd, waarna het programma een behandelplan en materiaalkeuze voorstelt. De Bruyn: “Dat is een heel krachtig programma. De computer berekent en voorspelt volledig nauwkeurig de eindpositie van de elementen na behandeling. Dat maakt het tot een zeer voorspelbaar systeem.” Uiteraard kan de computer geen rekening houden met onvoorziene zaken, zoals een bepaalde weerstand in het bot of een systemische aandoening, maar in 95% van de gevallen klopt de berekening, aldus De Bruyn. Overigens staat het de behandelaar natuurlijk vrij om op bepaalde gronden af te wijken van het door de computer voorgestelde behandelplan.

Brackets
De brackets en draden waarmee gewerkt wordt, zijn een eigen ontwerp van Progressive Orthodontic Seminars. Het systeem werkt met individuele bracketprescriptie. Het plaatsen van de brackets op een gebitselement werkt ‘waanzinnig goed’, zegt De Bruyn. “Een van de consequenties daarvan is dat er heel weinig brackets verloren gaan.” De individuele bracketprescriptie maakt ook dat er veel voorspelbaarder kan worden gewerkt.
Volgens De Bruyn werken naast POS slechts twee andere leveranciers met individuele bracketprescriptie. De prijs van de POS-apparatuur ligt een stuk lager dan de andere twee systemen. “Dat komt de toegankelijkheid ten goede.” De betaalbaarheid wijdt De Bruyn aan het grote volume waarmee gewerkt wordt. Er zijn ruim veertig opleidingslocaties voor POS wereldwijd en duizenden tandartsen werken er inmiddels mee.

Superieur systeem
De opleidingslocatie voor België en Nederland is Amsterdam, hoewel het deelnemers vrij staat om de cursus op elke locatie wereldwijd te volgen. De opleiding is enkele malen ook in België gegeven, maar de doelgroep bleek daar te klein om een POS-cursus te blijven geven. Voor Belgische cursisten is Amsterdam als cursuslocatie ook prima te doen, want zij kunnen eventueel overnachten in het hotel waar de cursus wordt gegeven.
De Bruyn hoopt zijn enthousiasme voor het systeem en de filosofie over te kunnen brengen aan veel tandartsen. Hij noemt het POS-systeem een superieur systeem. Dat moet ook wel, vindt De Bruyn, anders zou hij nooit POS-docent zijn. “Als morgen het POS-systeem zijn positie als koploper niet meer kan waarmaken, kunnen ze mij afschrijven als instructeur. Om les te geven in een bepaald systeem, moet dit wel aan jouw standaard voldoen.”

De opleiding van POS wordt voor België en Nederland gegeven in Amsterdam. De eerstvolgende cursus start in april 2020. De kosten bedragen € 1500,- per seminar of € 18.000,- voor de gehele cursus. Deze bestaat uit 12 seminars van 4 dagen, verspreid over 2 jaar. POS heeft speciale vroegboekkortingen.
Meer informatie: www.smilestream.com/pos-curriculum of posholland@posortho.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement