DT News - Netherlands - Dordtse tandarts definitief uit BIG-register

Search Dental Tribune

Dordtse tandarts definitief uit BIG-register

Marieke Epping

Marieke Epping

vr. 21 februari 2014

Bewaar

DORDRECHT – Het Regionaal Tuchtcollege heeft de Dordtse tandarts Van Wijngaarden definitief geschrapt uit het BIG-register. Negen patiënten hadden een klacht ingediend over de tandarts. Het Tuchtcollege acht nu bewezen dat de tandarts structureel tekort is geschoten en acht hem niet langer geschikt om zijn beroep uit te oefenen.

De tandarts heeft de patiënten jarenlang slechte tandheelkundige zorg verleend, oordeelt het Tuchtcollege. Hij negeerde zichtbare caviteiten of vulde deze niet goed; hij maakte onnodig veel röntgenfoto’s en declareerde behandelingen dubbel. Bovendien maakte hij veelvuldig onjuist gebruik van restauratief materiaal, door vaak zonder juiste indicatiestelling te ‘vullen zonder boren’. Aansluitend was meer dan eens ingrijpen door een andere tandarts nodig.

Van Wijngaarden kreeg al eerder door de IGZ beperkingen opgelegd, waarna hij niet langer met draaiende of scherpe voorwerpen mocht werken. Ook werkte de IGZ met Van Wijngaarden samen om de praktijkvoering weer op orde te krijgen. Het Tuchtcollege zag echter geen inzet van de tandarts om te voorkomen dat toekomstige patiënten eenzelfde slechte behandeling zouden ondergaan. Het college heeft er geen vertrouwen in dat de zorg voor patiënten spoedig op peil komt en gaat daarom over tot doorhaling in het BIG-register.

Het verweer van de tandarts was dat hij door de ziekte van Parkinson niet goed zijn beroep kon uitoefenen. Van Wijngaarden wilde echter bij het Tuchtcollege geen uitleg geven over de aard, ernst en het beloop van zijn ziekte. Daarnaast bleek dat de gegrond verklaarde klachten van de patiënten ook al stammen uit de tijd voordat parkinson was gediagnosticeerd. Het Tuchtcollege heeft de gevolgen van de ziekte daarom naast zich neergelegd om tot een oordeel te komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement