Dental Tribune Netherlands

Nieuwe richtlijn Parodontologie definitief

March 11, 2020

EENRUM – De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) heeft de nieuwe richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk gelanceerd. De belangrijkste verandering ten opzichte van het momenteel gehanteerde paroprotocol is dat de DPSI is vervangen door de nieuwe vereenvoudigde screeningsmethode Periodieke Parodontale Screening (PPS).

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in januari 2014 op initiatief van het bestuur van de NVvP een werkgroep ingesteld, bestaande uit wetenschappelijke experts, vertegenwoordigers van beroepsverenigingen KNMT, ANT en NVM-mondhygiënisten, zorgverzekeraar Achmea en professionals als tandartsen, mondhygiënisten en parodontologen.

Deze landelijke richtlijn is weliswaar in beheer van de NVvP, maar is het resultaat van de samenwerking van deze groep. Na intensieve arbeid is eind 2018 de richtlijn naar alle partijen gestuurd voor een commentaarronde. Naar aanleiding van deze commentaarronde zijn de verbeteringen – waar mogelijk – verwerkt. Het bestuur van de NVvP is akkoord met de inhoud van de richtlijn en is trots op dit resultaat en deze samenwerking.

Begin dit jaar is de richtlijn aan alle professionals via de beroepsverenigingen aangeboden. Aangezien de tarievenstructuur is gebaseerd op het paroprotocol uit 1998 zal er de komende tijd aan gewerkt moeten worden om de verrichting/tarifering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) passend te maken aan de nieuwe richtlijn. Er is hierover overleg met de NZa. De KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en de NVvP participeren hierin. Dit betekent dat de richtlijn pas in 2021 geïmplementeerd wordt. Het jaar 2020 wordt als een transitiejaar beschouwd, zodat de gebruikers van de richtlijn de kans krijgen deze in te bouwen in hun dagelijkse praktijkvoering.

De NVvP had roadshows gepland om het werkveld te voorzien van praktische tips en adviezen. Vanwege de problematiek rondom corona zijn die uitgesteld naar later in het jaar.

(bron: NVvP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International