DT News - Netherlands - Gebruik meldcode kindermishandeling in mondzorg ondermaats

Search Dental Tribune

Gebruik meldcode kindermishandeling in mondzorg ondermaats

Tessa Vogelaar

Tessa Vogelaar

wo. 12 juli 2017

Bewaar

UTRECHT – Een derde van de mondzorgpraktijken maakt geen gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Het gebruik van de meldcode om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren moet beter, waarschuwt de inspectie.

Van de in totaal ruim 2.300 respondenten die aan het onderzoek meededen, waren er 360 werkzaam in de mondzorg. Van hen gaf 65% aan de meldcode te gebruiken. De inspectie noemt het lage gebruik van de meldcode in de mondzorg “een gemiste kans voor een goede signalering en aanpak van geweld in afhankelijkheid.” Volgens de IGZ zijn zorgverleners in de mondzorg bij uitstek geschikt om vormen van fysieke mishandeling en fysieke verwaarlozing te signaleren. Zij kunnen goed zien hoe ouders met kinderen, of partners onderling, met elkaar omgaan. De mondzorgprofessionals moeten echter bereid zijn signalen te durven zien en deze bespreekbaar te maken.

De inspectie onderzocht diverse sectoren in de zorg, waarbij de onderlinge verschillen groot bleken. Alleen de sector vrijgevestigden in de GGZ scoorde met 50% nog lager dan de mondzorgsector. Op de spoedeisendehulpafdelingen van ziekenhuizen wordt de meldcode door 98,8% van de zorgverleners gebruikt.

De IGZ laat weten het gebruik van de meldcode de komende jaren mee te zullen nemen in haar toezicht. Het basismodel van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kent vijf verplichte stappen. Daarnaast ontwikkelt iedere hulporganisatie en zelfstandige professional een eigen meldcode. De KNMT heeft een eigen meldcode ontwikkeld, die op de website van de beroepsvereniging te vinden is.
(bron: IGZ, KNMT)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement