Dental Tribune Netherlands

Hoge Raad: Verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

December 18, 2019

Werkgevers mogen medewerkers die minimaal twee jaar ziek zijn niet langer in een ‘slapend dienstverband’ houden om de betaling van een transitievergoeding te vermijden. Dat heeft de Hoge Raad besloten.

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer ontvangt. De werknemer blijft in dienst, met als gevolg dat de wettelijke transitievergoeding – waar een werknemer recht op heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van minimaal twee jaar – niet betaald hoeft te worden. De Hoge Raad maakt hier nu een einde aan.

Als gevolg van de uitspraak moeten werkgevers op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer meewerken aan de beëindiging van een slapend dienstverband. De ontslagen werknemer heeft daarbij recht op de wettelijke transitievergoeding, ter hoogte van het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

De vergoeding komt uiteindelijk niet direct ten laste van de werkgever. Die keert hem wel uit, maar wordt gecompenseerd door uitkeringsinstantie UWV. Deze compensatieregeling gaat in op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht tot 2015.

Werkgevers mogen werknemers na twee jaar ziekte overigens wel in dienst houden, wanneer ze een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben, zoals uitzicht op re-integratie.

(bron: KNMT, Rechtspraak)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International