DT News - Netherlands - Betere gezondheid bij ouderen met eigen gebit

Search Dental Tribune

Betere gezondheid bij ouderen met eigen gebit

(foto: Canva/Zinkevych)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 6 juli 2021

Bewaar

GRONINGEN – Ouderen die hun eigen gebit nog hebben, hebben doorgaans een betere gezondheid dan ouderen met een kunst- of klikgebit. Zij gebruiken minder medicijnen, hebben minder ziektes en worden minder vaak opgenomen in verpleeghuizen. Dit blijkt uit het proefschrift Impact of oral status on general health of elderly van tandarts Mieke Bakker, waarmee op 9 juni promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ouderen kunnen vaak minder goed voor zichzelf zorgen. Dit kan komen door zowel lichamelijke als geestelijke beperkingen. Hierdoor neemt ook vaak het tandartsbezoek af. Bij elkaar kan dit veel negatieve gevolgen hebben voor de mondgezondheid, wat gevolgen kan hebben voor de algemene gezondheid. Met behulp van gegevens van een groep van in totaal bijna 175.000 ouderen onderzocht Mieke Bakker het verband tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid.

Ouderen, met name 75-plussers, zijn 8 jaar lang gevolgd. Er werd bijgehouden hoe vaak zij naar zorgverleners gingen, hoeveel medicatie zij voorgeschreven kregen, hoeveel medicatie zij gebruikten, of er sprake was van chronische ziektes en wat hun zorgkosten waren. De ouderen werden verdeeld in drie groepen: met eigen gebit, met kunstgebit en met klikgebit.

Uit het onderzoek blijkt dat de ouderen met eigen dentitie over het algemeen een betere gezondheid hebben dan de andere groepen. Er was sprake van minder medicijngebruik, minder ziektes, minder opnames in zorginstellingen en minder gebruik van medische zorg. Hun zorgkosten zijn lager en hun tandheelkundige zorgkosten ook. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een algemene gezondere levensstijl waardoor zij hun eigen dentitie behouden op een hogere leeftijd. De gezondheid van ouderen met een kunstgebit blijft stabiel over de tijd.

Ouderen hebben op het moment dat ze implantaten krijgen vaak een vergelijkbare gezondheid met de ouderen met eigen gebit. Deze ouderen die in aanmerking komen voor een implantologische behandeling zijn vaak jonger en hebben minder comorbiditeit. Vervolgens gaat de gezondheid in de loop van de tijd achteruit en is na een paar jaar vergelijkbaar met de algemene gezondheid van de ouderen met een kunstgebit. Bakker vermoedt dat de levensstijl die ertoe heeft geleid dat tanden zijn verloren de reden is voor de achteruitgang bij deze groep.

Ook neemt het tandartsbezoek af. In 8 jaar tijd ging van de ouderen met een eigen gebit 67% nog naar de tandarts, van de ouderen met een klikgebit 25% en van de ouderen met een kunstgebit nog maar 10%. Voor ouderen met eigen gebit of met een klikgebit is deze trend het meest zorgelijk. Aan de andere kant toonde Bakker aan dat thuiswonende ouderen met pijnklachten in de mond vaak zelf hun bezoek aan de tandarts konden organiseren. Als de zorgvraag hoog is, dan lukte het deze groep ouderen om tandartsbezoek te organiseren.

(bron: UMCG)

 

 

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement