DT News - Netherlands - Inspectie sluit Eibergse tandartspraktijk

Search Dental Tribune

Inspectie sluit Eibergse tandartspraktijk

Joann Hebben

Joann Hebben

di. 18 februari 2014

Bewaar

EIBERGEN – Mondzorgcentrum Eibergen moet op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar deuren sluiten. Volgens de inspectie voerde eigenaar Heersink sinds twee weken weer voorbehouden handelingen uit, terwijl hij in 2008 is geschrapt uit het BIG-register. De praktijk blijft gesloten tot Heersink een BIG-geregistreerde vervanger heeft gevonden.

De IGZ voerde begin februari een onaangekondigde inspectie uit bij het mondzorgcentrum in het Gelderse dorp. De praktijk was recent overgenomen door Wilchard Heersink, die sinds 2008 niet meer mag werken als tandarts na een bevel van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG). Bij het inspectiebezoek bleek echter dat Heersink onder andere vullingen maakte, injecties zette en röntgenfoto’s maakte.

Volgens het Tuchtcollege mag Heersink deze handelingen niet uitvoeren zonder opdracht en toezicht van een BIG-geregistreerde tandarts. Aangezien er geen geregistreerde tandarts in de praktijk werkzaam was, vaardigde de Inspectie een bevel tot sluiting uit. Volgens de IGZ was er sprake van een acuut en ernstig gevaar voor de patiëntveiligheid en moest de kliniek gesloten blijven tot er naar het oordeel van de Inspectie weer verantwoorde zorg geleverd kan worden. Het bevel ging in op 11 februari en was een week geldig. Op 18 februari maakte Heersink bekend dat hij op zoek is naar een vervanger, en tot die tijd de kliniek gesloten houdt.

Al voordat hij geschrapt werd, is Heersink al eens berispt en geschorst door het Tuchtcollege. De tuchtklachten vertoonden grote gelijkenis met de zaak die uiteindelijk tot zijn doorhaling in het register leidde. In 2008 meldde een patiënte zich bij het Tuchtcollege nadat een zestal door Heersink geplaatste implantaten los waren gekomen, waardoor de vrouw ernstige klachten kreeg. Een van de implantaten was zelfs in haar neusholte terechtgekomen. Meerdere hersteloperaties door de kaakchirurg waren nodig, waarbij met een stuk bot uit de heup van de vrouw haar beschadigde kaak werd hersteld. Tijdens de rechtszaak hield Heersink vol dat de implantaten niet door hem waren geplaatst, maar het Tuchtcollege zag toch voldoende aanleiding Heersink te schrappen. Volgens het college was er sprake van een patroon.

Heersink deed in 2012 een verzoek tot herstel van zijn bevoegdheid als tandarts. Dit werd afgewezen door de minister van VWS, omdat Heersinks niveau van vakbekwaamheid onder het vereiste minimumniveau lag. Recent deed Heersink een nieuw verzoek tot herstel, maar hierover is nog geen uitspraak gedaan. Heersink geeft aan op 7 maart een uitspraak te verwachten, en dat hij met het ministerie van VWS heeft afgesproken tot die tijd geen mededelingen te doen.

(bronnen: IGZ/Tubantia/Omroep Gelderland)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement